Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Få läkare anmäler reklam

Publicerad: 7 oktober 2009, 07:17

Läkare är dåliga på att anmäla brister i läkemedelsreklam. Läkemedelsbolagen själva är betydligt flitigare anmälare.


Ett antal privatpersoner, organisationer och företag kontaktar varje år Informations­gransknings­mannen, IGM, för att klaga på marknads­föringen av läkemedel. Det gäller allt från överdrifter av hur verksamma vissa ämnen är till att det är svårt att se vem som står bakom reklam. Dessutom startar IGM ärenden på eget initiativ. Majoriteten av ärendena leder till att företagen fälls och får betala straffavgift.

Bötesfunktionen i kombination med den dåliga publiciteten är ett viktigt incitament för att hålla före­tagen till regelboken enligt läke­medels­industrins branschorganisation Lif, som står bakom IGM.

– Idén är att branschen granskar sig själv. Det är viktigt att informationen till läkare och andra som är berörda är korrekt, säger Pär Tellner, ansvarig för marknadsetik på Lif.

Men läkare och annan sjukvårdspersonal, som hos IGM räknas som privatpersoner, är själva sparsamma med att anmäla marknadsföring av läkemedel. Enligt Dagens Medicins sammanställning står privatpersoner bara bakom 42 av totalt 285 anmälningar som avgjorts de senaste fem åren.

Ytterligare en orsak till att få läkare anmäler reklam är att det är svårt att sätta sig in i det omfattande regel­verket, tror Pär Tellner.

Distriktsläkaren Bernt Kjell i halländska Torup är en av 15 läkare som klagat på marknadsföring av läkemedel de senaste två åren. Han reagerade på en annons för Gardasil, ett vaccin mot livmoderhalscancer, i Hallandsposten.

– Jag tyckte reklamen var vilse­ledande. Jag fick intrycket att det var landstinget som stod bakom reklamen eftersom man hänvisade till vårdvalet, säger Bernt Kjell.

IGM beslutade om en bot på 80 000 kronor. Reklamen bröt mot två artiklar i läkemedelsbranschens etiska regelverk. Läkemedelsföretag får inte låta sjukvårdspersonal uttala sig som garant för ett visst läkemedel och information/reklam för ett läke­medel ska inte kunna misstolkas som någonting annat.

Sanofi Pasteur MSD, som till­verkar Gardasil, skriver i sitt yttrande till IGM att företaget ska se över sina rutiner. Sanofi-Aventis, där Sanofi Pasteur MSD ingår, är annars en av de fem läkemedelskoncerner som är mest aktiva med att anmäla.

För läkemedelsbolagen är de flitigaste anmälarna.

– De har bra koll på varandra och känner till regelverket. Dessutom ligger det i deras intresse att anmäla eftersom det inte är konkurrens på lika villkor om någon bryter mot reglerna, säger Pär Tellner.

Läkemedelsbolag flitigast att anmäla

De läkemedelsbolag som har varit de flitigaste anmälarna i fall som IGM avgjort sedan 2005 och till och med mitten av september 2009 är Wyeth med 20 anmälningar, Roche 13, Pfizer 10, Sanofi Aventis 9 och Novartis 9.

Övriga företag har gjort 70 anmälningar, privatpersoner och en organisation tillsammans 42.

I 112 ärenden har IGM tagit ett eget initiativ. Myndigheter anmäler ärenden till Nämnden för bedömning av läke­medels­information, NBL, dit IGM:s beslut kan överklagas.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev