Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Fler blandade resultat vid förlängd trombocythämning

Publicerad: 17 november 2014, 01:21

AHA 2014. Flera studier presenterades unders söndagen med fokus på nytta och säkerhet av dubbel trombocythämning hos patienter som fått läkemedelsstentar. Det gavs dock inga klara besked om huruvida fördelarna överväger nackdelarna.


Den optimala längden på dubbel trombocythämmande behandling har varit ett hett diskussionsämne inom kardiologin sedan bland annat svenska data år 2006 pekat på en ökad risk för så kallade stenttromboser hos patienter som fått läkemedelsavgivande stentar.

Med dubbel trombocythämmande behandling menas acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos plus tillägg av ett annat trombocythämmande läkemedel, vanligen klopidogrel, prasugrel eller ticagrelor.

På AHA-kongressen presenterades sent söndag kväll svensk tid fyra studier där forskare jämfört olika längd av sådan behandling.

Det var dock bara den amerikanska DAPT-studien, presenterad av Laura Mauri, som var tillräckligt stor för att kunna avgöra om en längre behandling gav minskad risk för stenttrombos – vilket den också gjorde. Se separata artiklar om DAPT-studien här intill.

I två europeiska studier, där man bara använt en modernare typ av läkemedelsstentar med bättre säkerhetsprofil, gick det inte att se några skillnader när behandling av olika längd jämfördes.

I studien Isar-Safe var det ingen skillnad i förekomst av blödningar och propprelaterade händelser med 6 respektive 12 månades behandling. Det samma gällde i studien Italic där forskare jämfört 6 respektive 24 månaders behandling.

Men i den amerikanska studien Taxus Liberté, där man använt en lite äldre läkemedelsstent gav behandling i 30 månader med prasugrel ett bättre skydd mot död, hjärtinfarkt och stroke, jämfört med enbart 12 månaders prasugrel. Den längre behandlingen orsakade ingen statistiskt säkerställd ökning av blödningar.

På presskonferensen sammanfattades studierna av av Gilles Montalescot, professor i kardiologi och verksam vid universitetssjukhuset Pitié-Salpêtrière i Paris. Han konstaterade att olika strategier kan fungera i olika patientpopulationer.

– Det är möjligt att avsluta dubbel trombocythämmande behandling redan efter sex månader. Men det finns en fördel i mindre ischemiska händelser om man fortsätter behandlingen i mer än ett år. Samtidigt ökar blödningsrisken och kanske risken för förtidig död.

Avslutningsvis ansåg han att det inte finns något sätt att veta vilka patienter som skulle tjäna mer på att fortsätta med dubbel trombocythämning.

– Det gäller att väga fördelar och nackdelar för varje patient, sade Gilles Montalescot.

Apropå den sämre överlevnaden med dubbel trombocythämning som var en varningssignal i DAPT-studien, så hänvisade Laura Mauri till en helt färsk meta-analys. Den publiceras under söndagen i tidskriften Lancet och visar inte någon sämre överlevnad bland patienter som fått en förlängd dubbel trombocythämning, jämfört med bara ASA.

En annan fråga som kom upp på presskonferensen var om dubbel trombocythämning i själva verket inte borde fortsätta ännu längre än 30 månader. Av de nya studierna att döma verkar nyttan med sådan behandling främst härröra från ett skydd mot infarkter i andra kranskärl än det som ursprungligen stentats.

– Det handlar egentligen om sekundärprevention. Även om det är troligt att vi kan fortsätta minska risken för hjärtinfarkter om vi fortsätter med behandlingen längre än ett år, så är det inget som går att rekommendera innan vi gjort studier på det, sade Laura Mauri.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev