onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Fler får behandling mot opioidmissbruk

Publicerad: 3 januari 2018, 13:47

Behandlingen med buprenorfin ökar enligt Socialstyrelsens utvärdering.

Antalet patienter som får läkemedelsassisterad behandling mot opioidmissbruk har ökat. Det visar en utvärdering av de regler som gett patienter som blivit beroende av smärtstillande läkemedel rätt till behandlingen.


Den 15 februari 2016 trädde en ny föreskrift i kraft som gav patienter som blivit beroende av smärtstillande läkemedel rätt till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Laro. Tidigare erbjöds behandlingen bara till patienter med beroende orsakat av opiater som heroin och morfin. I en ny rapport har Socialstyrelsen utvärderat effekten av föreskriften. Utvärderingen visar att antalet patienter som får läkemedelsassisterad behandling har ökat med sju procent. Före ändringen fick i genomsnitt 2339 personer behandling varje månad, efter att den nya föreskriften införts ökade antalet till i genomsnitt 2498 personer per månad.

Socialstyrelsen skriver att ökningen beror på att fler patienter med långvariga smärttillstånd som haft ett beroende av smärtstillande läkemedel nu fått tillgång till behandlingen. Främst är det behandlingen med buprenorfin som ökat medan behandlingen med metadon är oförändrad och behandlingen med buprenorfin i kombination med naloxon minskat något.

Tillgången till läkemedelsassisterad behandling har enligt Socialstyrelsen förbättrats av den nya föreskriften. Men myndigheten skriver också att det är svårt att dra säkra slutsatser. Detta på grund av att det är allt svårare att följa LARO-behandlingen via läkemedelsregistret då många patienter inte tar ut läkemedlen via apotek. Socialstyrelsen efterlyser bättre metoder för att följa upp behandlingen och konstaterar också att det finns problem med långa väntetider på grund av bland annat personalbrist och att tillgängligheten till behandlingen varierar mellan olika delar av landet.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev