Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Företag överens om gemensam etisk kod

Publicerad: 4 maj 2004, 11:37

De medicintekniska företagen följer nu läkemedelsindustrin och tar fram en etisk kod för umgänget med sjukvårdspesrsonal.


Vid årsmötet i onsdags, den 28 april beslutade Sjukvårdens leverantörsförening, SLF, om en ny affärskod. Därmed har första steget tagits för att göra det tydligare vad som är lämpligt i kontakterna mellan vårdanställda och medicinteknikföretag. Sedan tidigare finns ett liknande avtal mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, som nu håller på att omförhandlas, se Dagens Medicin nr 18/04.  - Vi vill gynna det normala kunskapsutbytet mellan folk i vården och industrin. Och samtidigt ta avstånd från oseriösa kontakter som utpressningssituationer eller mutor och bestickning, säger Kjell Andersson, vd för SLF.  Bengt Malmfält, ordförande för SLF, betonar vikten av en öppen kommunikation mellan vården och de medicintekniska företagen.  - Men det behövs en ökad tydlighet om vad som är rätt och fel. Det är viktigt att vi själva tar initiativ. Annars kan debatten leda till rigida regler som hindrar kommunikationen, säger han.  Förbjöd alla kontakter  Ett exempel på sådana initiativ är en promemoria som skickades från Vendela Englund-Burnett, länsverksamhetschef för allmänmedicin i Landstinget i Värmland den 9 mars i år.  Med omedelbar verkan förbjöds alla medarbetare att "på arbetstid ha enskilda träffar med industrin eller andra försäljare. Detta gäller såväl läkemedelsinformation som försäljare av olika prylar, hjälpmedel eller medicintekniska attiraljer."  Kjell Andersson är bekymrad över promemorian.  - Det innebär ju att alla kontakter stoppas, även de som är nödvändiga till exempel vid installationer eller service på utrustning. Och det är viktigt att komma ihåg att det är en mycket liten del av företagen som ägnar sig åt mutor och en liten del sjukvårdspersonal som låter sig bestickas, säger han.  Problemet med mutor och bestickning kan inte lösas med promemorior och hot från arbetsgivaren, menar Kjell Andersson.  - Vi vill i stället satsa på gemensamma utbildningsinsatser.  Kurser och seminarier som anordnas av läkares och sjuksköterskors föreningar har ibland orsakat problem. Till exempel vill arrangörerna att företag ska sponsra rekreation eller sociala arrangemang.  - Exempelvis arvoden till föreläsare på kurser med anknytning till företagets verksamhet är helt okej att sponsra. Däremot är det inte acceptabelt att betala för spritförtäring under en båtresa med socialt syfte, säger Kjell Andersson.  Ingår inom kort i stadgarna  När affärskoden väl är beslutad börjar arbetet med att genomföra den. SLF hoppas att den nya affärskoden får genomslag i vården, inte minst på landstingens inköpsavdelningar.  Efter årsmötet ingår affärskoden i SLF:s stadgar.  - Det innebär att inget företag kan vara medlem utan att fullt ut acceptera den, säger Bengt Malmfält.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev