lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Förkylt trots D-vitamin

Publicerad: 3 oktober 2012, 12:27

Det är bara att snörvla och härda ut. Åtminstone är det ingen idé att greppa burken med D-vitamintillskott i kampen mot förkylningar, enligt en ny studie.


Resultaten, som presenteras i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama, är nedslående för alla som har tagit fasta på de studier som har pekat mot att D-vitamin kan ge ett visst skydd mot övre luftvägsinfektioner. Befolkningsstudier har till exempel hittat en koppling mellan låga halter av vitamin D i blodet och risk att nyligen ha genomlidit en förkylning, men det har funnits frågetecken kring orsaken bakom sambandet. Personer som vistas mycket utomhus får till exempel högre D-vitaminnivåer på grund av solljuset, samtidigt som de förmodligen också utsätts för färre förkylningsvirus än andra.

Nu har en forskargrupp gjort en studie med betydligt högre vetenskapligt värde, där 322 friska vuxna i Nya Zeeland lottades till att antingen ta tillskott med D-vitamin i hög koncentration eller placebo varje månad under 1,5 års tid. Studien var dubbelblind. Varken deltagarna eller de som ledde studien visste vem som tillhörde vilken grupp förrän försöket var över.

Resultaten visar att personerna i D-vitamingruppen i genomsnitt genomled 3,7 infektioner i de övre luftvägarna under studieperioden. Personerna i placebogruppen var sjuka lika ofta och lika länge – i genomsnitt 12 dagar varje gång. Det fanns heller inga skillnader mellan grupperna när det gällde frånvaro från jobbet på grund av förkylning, eller när det gäller symtomens svårighetsgrad.

Det är möjligt att D-vitamin i andra doser, i annan mängd och med andra försökspersoner kan göra skillnad, skriver forskarna med David Murdoch vid Otagouniversitetet, Nya Zeeland, i spetsen. En studie bland barn i Mongoliet visade till exempel på en halvering av antalet förkylningar bland barn som fick D-vitamin jämfört med barn som fick placebo. De barnen hade dock betydligt lägre halter av D-vitamin i blodet när studien inleddes än vad deltagarna i den nyzeeländska studien hade.

Läs abstract

David Murdoch med flera. Effect of Vitamin D3 Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults. Journal of the Americal Medical Association 2012;308(13):1333-1339. DOI: 10.1001/jama.2012.12505

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev