Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Förlängd dubbel trombocythämning gav färre hjärtinfarkter

Publicerad: 16 november 2014, 23:14

AHA 2014. Hur lång tid ska en dubbel blodplättshämmande behandling pågå efter att patienter fått en läkemedelsstent? En ny studie pekar på nytta med 30 månaders behandling. Samtidigt blev blödningarna fler och överlevnaden tycktes också bli sämre.


Sent på söndagen svensk tid redovisades resultaten från den stora DAPT-studien som på förhand lyfts fram som en av de stora höjdpunkterna på årets AHA-kongress. Studien tillkom på initiativ av kontrollmyndigheten FDA sedan en ökad risk för stenttromboser år 2006 hade uppdagats hos patienter som fått läkemedelsavgivande stentar.

Försteförfattaren Laura Mauri vid Harvard Clinical Research Institute, konstaterar att 30 månaders behandling med acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos tillsammans med något av läkemedlen klopidogrel och prasugrel gav en fördel, jämfört med bara 12 månaders sådan behandling.

Under 18-månadersperioden med förlängd dubbelverkande behandling var förekomsten av stenttromboser 0,4 procent, jämfört med 1,4 procent i kontrollgruppen som fått fortsätta med enbart ASA.

Motsvarande siffror för allvarliga kardiovaskulära eller cerebrovaskulära händelser var 4,3 och 5,9 procent. Räknat bara på hjärtinfarkter var siffrorna 2,1 och 4,1 procent.

– Fördelarna med den längre behandlingen kunde ses i alla undergrupper, oavsett vilken trombocythämmare och vilken läkemedelsstent patienterna hade fått, sade Laura Mauri på en presskonferens på söndagseftermiddagen svensk tid.

Förekomsten av måttliga och svåra blödningar var dock vanligare i gruppen som fått förlängd behandling. Siffrorna här var 2,5 procent och 1,6 procent.

En möjlig varningssignal var att förekomsten av dödsfall oavsett orsak var högre i gruppen som fått förlängd behandling, 2,0 jämfört med 1,5 procent. Skillnaden var statistiskt signifikant om patienterna följdes några månader efter avslutad behandling.

– Det här fyndet var överraskande. Efter att analyserat frågan tror vi att det beror på en överrepresentation av deltagare som tidigare haft cancer i gruppen som fick förlängd behandling, sade Laura Mauri på presskonferensen.

Representanter från FDA medverkade på presskonferensen. De hade dock ännu inte bestämt sig om resultaten i DAPT-studien innebär en nettonytta eller nettorisk med förlängd trombocythämmande behandling.

I DAPT-studien ingick totalt 9 961 patienter som lottades till endera behandlingslängden efter att de fått en läkemedelsavgivande stent för att öppna upp ett förträngt kranskärl.

Patienterna kom från flera länder, däribland USA, Storbritannien och Frankrike. Studien har finansierats av bland annat flera företag inom medicinteknik- och läkemedelsindustrin.

Resultaten publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Se separat intervju med den svenske experter Stefan James om resultaten.

Läs abstract:

Laura Mauri med flera. Twelve or 30 months of Dual Antiplatelet Thearpy after Drug-Eluting Stents. New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 november 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1409312

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev