Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Forskare varnar för antibiotikaresistens vid kinesiska grisfarmer

Publicerad: 12 februari 2013, 12:38

Det okontrollerade bruket av antibiotika vid uppfödning av grisar i Kina kan bidra till uppkomsten av resistens mot de flesta typer av antibiotika, enligt forskare bakom en ny studie i tidskriften PNAS.


Användning av antibiotika inom djuruppfödningen har länge pekats ut som ett viktigt ursprung för motståndskraft mot sådana läkemedel. Nu har en forskargrupp gjort en ingående analys av förekomsten av olika resistensgener vid tre stora grisfarmer i Kina, det land som producerar och använder mest antibiotika i världen och som dessutom saknar reglering av antibiotika inom djuruppfödning.

Sammantaget hittade forskarna 163 resistensgener mot antibiotika i prover från olika stadier av gödselhantering och i mark där gödslet hade spridits. Den siffran var tre gånger högre än antalet resistensgener som hittades när forskarna analyserade markprover från en orörd skog i sydöstra Kina som inte utsatts för antibiotika.

De påträffade resistensgenerna inbegrep samtliga typer av kända resistensmekanismer och kunde enligt forskarna potentiellt ge upphov till motståndskraft mot de flesta typer av antibiotika.

Vidare hittade forskarna också en förhöjd förekomst av så kallade transposaser i proverna från grisfarmerna. Transposaser är en typ av enzymer som förmedlar överföring av olika resistensgener mellan olika bakterier.

Enligt forskarna var det ”slående” hur många olika typer av antibiotika och andra fodertillsatser, framför allt metaller, som användes vid de studerande grisfarmerna. De kunde dock inte påvisa högre nivåer av några enskilda sådana substanser och ämnen  i prover från de tre gårdarna, jämfört med vad som setts på andra håll i världen.

Sammantaget anser forskarna att mångfalden och mängden av resistensgener som de påträffade vid grisfarmerna är ”alarmerande” och tydligt visar att bruket av antibiotika och andra kosttillskott lett till en ”utökad reservoar av antibiotikaresistens i lantbruksmiljön”. Forskarna vänder sig främst mot att den stora användningen av olika metaller tillsammans med antibiotika kan påskynda uppkomsten av resistens.

Nu vill de se bättre reglering av hur antibiotika och andra tillskott används inom djuruppfödning. De påpekar att minskad förekomst av resistens har påvisats inom europeisk djuruppfödning, sedan EU införde bestämmelser mot antibiotikaberikning av djurfoder.

Läs abstract.

Yong-Guan Zhu med flera. Diverse and abundant antibiotic resistance genes in Chinese swine farms. Proceedings of the National Academy of Sciences, publicerad online den 11 februari 2013. DOI: 10.1073/pnas.1222743110 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News