Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Förskrivning av antibiotika har minskat

Publicerad: 7 november 2014, 09:16

Foto: Thinkstock

Färsk statistik visar att svenska läkare skriver 15 procent färre antibiotikarecept nu jämfört med för fyra år sen.


2010 införde regeringen det så kallade patientsäkerhetsinitiativet, som bland annat hade som mål att under de kommande fyra åren minska förskrivningarna av antibiotika i landet. Läkarna måste bli bättre på att följa behandlingsrekommendationerna, hette det. Detta för att tackla den oroande utvecklingen av antibiotikaresistens.

I dag presenterar Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, statistik för hur väl initiativet har slagit ut. I genomsnitt har antibiotikaförskrivningarna i landet minskat med 15 procent under perioden. Störst skillnad ser man hos de minsta barnen, upp till sex år, där förskrivningen minskat med 25 procent.

Det man tittat på är antalet recept per 1 000 invånare och år, där det långsiktiga målet är att komma ned till nivån 250 recept. I dag ligger den nivån på 325 antibiotikarecept, så det är en bit kvar, men två landsting utmärker sig som bäst i klassen. Västerbotten och Jämtland med 261 respektive 272 recept per 1 000 invånare och år.

Enligt Mats Erntell, ordförande i Stramarådet vid Folkhälsomyndigheten, har man inte sett några negativa effekter av den minskade antibiotikaförskrivningen:

– Inget barn i Sverige har till exempel lidit på grund av den minskade förskrivningen, säger han.

Eftersom barn är den grupp där minskningen av antibiotikaanvändning har varit störst har det funnits en sådan oro. Men då man tittat på halsbölder, benröta och andra markörer som skulle kunna vara en följd av dåligt behandlade infektioner, så har man inte sett någon ökning under fyraårsperioden.

Svenska myndigheter har nu fått ett nytt regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterad infektion. Ett remissvar ska presenteras den 18 november.

Relaterat material

Läkare skrev ut mer antibiotika senare på dagen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev