Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Förslag till register får underkänt

Publicerad: 2 juni 2003, 11:31

Både Landstingsförbundet och Läkarförbundet underkänner förslaget om ett nytt individbaserat läkemedelsregister.


Till en början kräver det nya systemet att patienten själv hämtar ut sin läkemedelslista på Apoteket inför mötet med doktorn.  I dag, tisdagen den 3 juni, presenterar regeringens särskilde utredare Leif Ekberg sin utredning om uppföljning inom läkemedelsområdet.  Enligt Håkan Westergren, expert i utredningen och läkemedelsutredare på Landstingsförbundet, föreslår utredaren att Apoteket får göra en särskild läkemedelsförteckning över individers läkemedel.  Inför mötet med läkaren kan patienten begära ut sin aktuella läkemedelslista. Detta blir en tillfällig lösning.   På sikt ska läkaren elektroniskt kunna ta del av läkemedelsregistret på Apoteket, under förutsättning att patienten medger detta.  Utredaren säger därmed nej till Läkarförbundets och Landstingsförbundets krav på att läkemedelsregistret ska byggas upp i vården och finnas i en gemensam patientjournal.  Utredaren avvisar också Landstingsförbundets krav på att sjukvården ska kunna få ta del av avidentifierade registeruppgifter om hur patienter i olika diagnosgrupper använder läkemedel.  Ser flera svagheter med förslaget  Onsdagen den 28 maj begärde Landstingsförbundet överläggningar med socialminister Lars Engqvist (s) om kontrollstationen i läkemedelsreformen. Reformen innebär att landstingen ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna och att staten ska ge de nödvändiga verktygen för detta. En av de viktigaste frågorna Landstingsförbundets arbetsutskott vill diskutera med socialministern är just verktygen för hur läkemedlen används, se debattartikel på sidan 4.  - Ett enigt arbetsutskott vill markera att vi inte viker oss i den här frågan. Vi kräver verktyg för att kunna följa upp hur förskrivarpennan används, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson till Dagens Medicin.  Landstingsförbundet ser flera svagheter med utredningens förslag till läkemedelsregister:  *Det kan dröja år innan det finns system för att elektroniskt föra över uppgifterna från Apotekets register till sjukvården och läkarna. Fram till dess måste läkaren lita på att patienten hämtar ut och tar med sin personliga läkemedelslista, som kanske inte längre är dagsaktuell vid läkarmötet.  *Registret kommer inte att innehålla uppgifter om mål med behandlingen eller uppgifter om in- och utsättning av läkemedlet.  *Apotekets register kan inte användas för den uppföljning och kvalitetssäkring av läkemedlen per diagnosgrupp som Landstingsförbundet kräver att få bygga upp.  Datainspektionen har av integritetsskäl avrått utredaren från att lägga ett förslag om att hälso- och sjukvården ska få bygga upp läkemedelsregister utifrån Apotekets uppgifter.  Avvaktar med kommentarer  Håkan Westergren avvisar Datainspektionen invändningar.  - Hälso- och sjukvården hanterar redan hundratusentals skyddade patientuppgifter utan att detta inneburit problem för integriteten. Det vi föreslår skulle inte på något sätt äventyra individens integritet, säger han.  Eva Nilsson Bågenholm, förste vice ordförande i Läkarförbundet, säger att hon är missnöjd med förslagen i utredningen, men avvaktar med ytterligare kommentarer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev