Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Försök med farmaceutiska tjänster får kritik

Publicerad: 22 februari 2022, 04:55

I ett nytt projekt ska kunder som hämtar ut inhalationsläkemedel erbjudas en genomgång av hur inhalatorn fungerar. Personerna på bilden har inget samband med artikeln.

Foto: Getty Images

Apoteken ska visa kunderna hur deras inhalatorer fungerar. Men försöket måste utvärderas bättre om vården ska ha nytta av verksamheten, anser Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.


Ämnen i artikeln:

TLVFarmaciSvensk sjuksköterskeföreningSvenska läkaresällskapetApoteksmarknadenLäkemedelAstmaKolToppnyheterToppnyheter SjuksköterskaToppnyheter Luftvägarna

I mars startar en försöksverksamhet på 150 apotek, där alla kunder som hämtar ut inhalationsläkemedel får en genomgång av hur inhalatorn används.

– Man bygger upp lösningar utifrån hur apoteksaktörerna skulle vilja jobba. Men det är inte riktigt så professionerna vill jobba, säger Mikael Hoffmann, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor.

Läs mer: ”Använd apotekens kompetens bättre”  

Han sitter med i den expertgrupp som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, samlat för projektet. I grunden är Mikael Hoffmann positiv till idén med farmaceutiska tjänster på apotek. Men de behöver bygga mer på samverkan, anser han. 

– Har man inte den ambitionsnivån så blir det en silokonstruktion och då blir det sannolikt dubbelarbete, missförstånd och otydligheter, säger Mikael Hoffmann. 

Regeringen har gett TLV i uppdrag att föreslå hur apoteken kan förbättra läkemedelsanvändningen. Inhalationsvägledning är den första av tre tjänster som ska testas. Men professionsförbunden vill se en bättre uppföljning.

– Vi kan inte ha ett treårigt projekt som ska förändra hur vi ska finansiera och utveckla apotekstjänster och sedan utvärderar vi inte effekten, det går ju inte, tycker Mikael Hoffman.

Läs också: ”Använd apotekens kompetens bättre” 

Det finns studier från våra grannländer där liknande tjänster haft god effekt. Men det är inte självklart att nyttan skulle bli densamma i Sverige, anser professionsföreningarna, eftersom vården ser annorlunda ut här. 

– Vi menar att man måste utvärdera hur det fungerar för patienterna men också hur det fungerar för sjukvården, säger Therese Sterner som i expertgruppen företräder både Svensk sjuksköterskeförening och Astma-, allergi- och kol-sjuksköterskeföreningen, Asta.

I Sverige finns certifierade astma/kol-mottagningar där patienterna får hjälp av astma/kol-sjuksköterskor. Sådana saknas i Norge och Danmark, vilket enligt professionsföreningarna gör att det blir svårt att utgå ifrån att effekten skulle bli likadan. 

Therese Sterner är inte heller säker på att apotekens insatser kommer att nå rätt personer: både barn och äldre har ofta anhöriga som hämtar ut deras recept på apotek.

– Vi når kanske bara den grupp som egentligen klarar det bra själv. Det är därför utvärderingen är så viktig, så att vi inte satsar pengar på fel saker. Den som är mellan 20 och 60 år bör ju kunna inhämta kunskapen själv medan barn och de äldre hade behövt en extra utbildning, säger Therese Sterner.

Lyckas apoteken utforma inhalationsvägledningen på rätt sätt tror hon dock att tjänsten kan innebära ett lyft för astma- och kolvården.

– Utbildningen behöver återkomma för patienten och att patienten också får den när den hämtar sitt preparat på apoteket är ju lysande, säger Therese Sterner.

Anna Montgomery, projektledare på TLV, är medveten om de två professionsförbundens invändningar men poängterar att det rör sig om en försöksverksamhet. Vilket urval av patienter som skulle kunna erbjudas tjänsten i framtiden vill TLV återkomma till.

– Fokus för utvärderingen är att interventionen passar att utföra på apotek, och att interventionen uppskattas och efterfrågas av apotekens kunder, säger Anna Montgomery.

Till skillnad från professionsförbunden anser hon att studierna från grannländerna är relevanta även här.

– Vi bedömer att överförbarheten av resultaten är god, trots att det är olikheter i ländernas sjukvårdssystem i övrigt, säger Anna Montgomery.

Ett framtida införande på alla apotek skulle kräva ett politiskt beslut. Men TLV kan komma att föreslå en modell som bygger på mer utvärdering.

– Vi utreder om framtida beslut om offentlig finansiering kan vara villkorade med krav på komplettering, så att apoteksbranschen eventuellt kan komplettera med mer robusta siffror från en svensk kontext inför ett förnyat ställningstagande om offentlig finansiering, om det bedöms nödvändigt, säger Anna Montgomery.

Fakta: Farmaceutiska tjänster

• Försöken med inhalationsvägledning är en del i ett treårigt regeringsuppdrag som TLV fått. Syftet är att undersöka hur apotekare och receptarier kan hjälpa patienterna att använda sina läkemedel på rätt sätt, utöver det ansvar apoteken redan har för att ge rådgivning om läkemedelsanvändning.

• Inhalationsvägledning börjar erbjudas i mars på 150 apotek från samtliga apotekskedjor.

• Alla kunder som hämtar ut inhalationsläkemedel kommer att erbjudas en genomgång av hur inhalatorn ska användas. Målet är att 5 000 tjänster ska utföras totalt.

• Försök med nästa farmaceutiska tjänst är tänkt att starta i höst och gäller patienter som startar en ny behandling.

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Lina Berg

Reporter

debatt@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev