Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Första riktlinjerna för KOL-behandling klara

Publicerad: 7 augusti 2002, 11:38

Rökstopp är det enda sättet att hejda utvecklingen av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Läkemedel kan dock lindra symtomen, och när Läkemedelsverket nu för första gången presenterar rekommendationer för KOL betonas vikten av att läkemedelsbehandlingen anpassas till varje patient.


Rekommendationerna bygger till stor del på SBU-rapporten "Behandling av astma och KOL" från år 2000. Men några nationella, praktiska råd om hur KOL ska behandlas har inte funnits tidigare. Råden tar även upp diagnostik och gör en indelning av sjukdomen i olika stadier.  Till skillnad från vid astma går det inte att påverka KOL-sjukdomens långtidsförlopp med läkemedel, däremot kan patientens livskvalitet höjas med rätt behandling.  - Men varje läkemedel måste prövas noga hos den enskilda individen. Det bästa sättet att utvärdera vilken nytta läkemedel gör är en strukturerad intervju med patienten, säger Sven Larsson, professor i lungmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och en av experterna bakom rekommendationerna.  Behandling med luftrörsvidgande läkemedel och inhalerade kortisonpreparat, steroider, rekommenderas vid medelsvår och svår KOL, och vid akuta besvär. Men endast då de verkligen visar sig ha effekt, betonar Läkemedelsverkets experter.  - I dag finns exempel på både under- och övermedicinering, säger Sven Larsson.  Han gissar att det är vanligare med övermedicinering, något som både är oekonomiskt och binder patienten vid onödiga läkemedel, som kan ge biverkningar.  KOL-läkemedlet Spiriva (tiotropium), som sedan några månader finns Sverige, tas inte upp i de nya rekommendationerna. Enligt professor Björn Beermann på Läkemedelsverket beror det på att preparatet ännu inte var godkänt när expertgruppen sammanträdde.   - Det går inte att uppdatera rekommendationerna varje gång det tillkommer ett nytt läkemedel. Dessutom tillför Spiriva inget revolutionerande, anser han.  Rökstopp ska enligt de nya rekommendationerna ges första prioritet, eftersom all annan behandling ger jämförelsevis marginella effekter. Förutom stödsamtal för att ge patienten kunskap och motivation för att sluta röka - och inte börja igen - anser expertgruppen att läkemedel mot tobaksberoende är värdefulla.  I rekommendationerna poängteras även att större resurser måste satsas på just rökavvänjningen, för att den kunskap som finns på området ska komma patienterna till del.  - I dag görs inte tillräckligt för att få dem att sluta röka. Det finns alltför få specialiserade rökavvänjningsenheter. Det finns ett behov av att se igenom hur vi ska bedriva rökavvänjningsverksamheten i hela landet, säger Sven Larsson.  Förutom rökstopp och läkemedel framhåller Läkemedelsverket flera andra behandlingssåtgärder: Patientutbildning, fysisk träning, bättre kost, stöd från psykolog, kurator och arbetsterapeut är andra vägar att hjälpa de KOL-sjuka till ett bättre liv.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev