Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Fortsatt alzheimerbehandling var bra

Publicerad: 12 mars 2012, 14:50

Även patienter med svår Alzheimers sjukdom kan tjäna på behandling med kolinesterashämmare, visar en ny studie.


Enligt svenska riktlinjer bör patienter med mild till  måttlig alzheimer få behandling med så kallade kolinesterashämmare för  att motverka kognitiva symtom, som glömska.

En ny randomiserad och placebokontrollerad studie från  Storbritannien pekar nu på att läkemedlen även kan göra nytta vid  svårare former av sjukdomen.

Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska  institutet, hoppas att resultaten ska göra att fler patienter får  fortsätta behandlingen.

– I många fall avbryts i dag behandlingen rutinmässigt  när patienter går in i de mer avancerade stadierna, till exempel vid  byte av boendeform. Resultaten i den här studien visar att det är fel. I  stället måste man väga fördelar och nackdelar vid varje beslut om att  eventuellt stoppa behandlingen, säger han.

I undersökningen fick patienter med måttlig till svår  alzheimer som fortsatte med kolinesterashämmaren donepezil högre poäng  på kognitionstestet Mini Mental Test, jämfört med en kontrollgrupp som  fick avbryta behandlingen.

Skillnaden efter ett års uppföljning var i snitt 1,9  poäng på en skala från 1 till 30. Detta motsvarade enligt forskarna  bakom studien en klinisk relevant skillnad även om den var liten jämfört  med patienternas totala försämring.

Patienter som fortsatte med donepezil fick även något  bättre förmåga att klara av aktiviteter i dagliga livet, som att äta och  klä på sig. Men denna skillnad var enligt forskarna inte klinisk  relevant.

Forskarna undersökte också effekten av  alzheimerläkemedlet memantin, som till skillnad från kolinesterashämmare  i dag är indicerat vid svår alzheimer. Slutsatsen var dock att  patienter som blev nyinsatta på detta läkemedel inte fick meningsfulla  förbättringar i vare sig kognition eller förmåga till dagliga  aktiviteter.

I studien ingick 295 hemmaboende patienter med måttlig  till svår Alzheimers sjukdom. De hade alla stått på behandling med  donepezil i minst tre månader.

Deltagarna lottades till fyra behandlingsgrupper: att  avbryta donepezil, att fortsätta med donepezil, att avbryta donepezil  och börja ta memantin samt att fortsätta med donepezil och samtidigt  börja ta memantin.

Enligt Bengt Winblad är resultaten i studien samstämmiga  med andra studier av alzheimerläkemedel vid svårare former av  sjukdomen.

– Tillsammans med kollegor har jag tidigare visat  motsvarande effekter på inneliggande patienter. Vi hittade då också  tydligare effekter av memantin, säger han.

Den aktuella studien har finansierats av UK Medical Council och patientorganisationen Alzheimer’s society.

Läs abstract till studien: Robert Howard, Rupert McShane, James Lindesay med flera. Donepezil and Memantine for Moderate-to-Severe Alzheimer’s Disease. New England Journal of Medicine 2012; 336: 893–903.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev