Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Förvåning efter plötsligt stopp för behandling med inhalerat insulin

Publicerad: 15 november 2007, 12:55

Ointresse från sjukvården låg bakom Pfizers plötsliga beslut att avsluta satsningen på det inhalerade insulinet Exubera. Många svenska experter hade dock trott att företaget skulle ha större tålamod med läkemedlet.


Nyheten att Pfizer avslutar sin satsning på det omtalade inhalerade insulinläkemedlet Exubera, som funnits på den svenska marknaden sedan förra hösten, slog ned som en bomb i läkemedelsvärlden i slutet av oktober.

Pfizer kommer under en tremånadersperiod att samarbeta med sjukvården och myndigheterna för att överföra patienter som behandlas med Exubera till andra alternativ.

I Sverige har ett 70-tal patienter behandlats med läkemedlet. Tomas Fritz, allmänläkare vid Gustavsbergs vårdcentral och koordinator för det nationella diabetesregistret i Stockholms län, möttes av nyheten mitt under Svensk förening för diabetologis höstmöte i Malmö i slutet av oktober.

– Jag blev uppriktigt mycket förvånad. Det är märkligt att Pfizer gör reträtt efter så kort tid. I ett sådant här fall måste man räkna med en lång startsträcka. Företaget har ju investerat enorma belopp i Exubera, säger han.

– Det är välkänt att Exubera i vissa fall kan leda till nedsatt lungfunktion, men enligt de rapporter som kommit hittills har detta inte varit av alarmerande karaktär.

Det har bland svenska och internationella diabetesexperter länge funnits frågetecken kring vad inhalering av en tillväxtstimulerande molekyl som insulin kan innebära för lungorna på längre sikt.

Pfizer försäkrar dock att skälen till den avslutade satsningen är rent marknadsmässiga.

– Det finns inga som helst medicinska säkerhetsskäl bakom detta. Vi har helt enkelt insett att behovet av läkemedlet globalt inte var så stort som vi hoppats. Företagsekonomiskt är det en fördel att göra en sådan här åtgärd relativt tidigt och inte i ett senare skede när många patienter står på preparatet, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer.

Debatten kan ha spelat in
Leif Groop, professor i endokrinologi vid Lunds universitet, blev inte överraskad av Pfizers besked, men hade trott att företaget skulle ha något större tålamod med Exubera.

– Många experter har framfört skepsis mot att introducera ett potentiellt allergen, som dessutom stimulerar celltillväxten, i lungorna. Det var inte tänkt att insulin skulle ges på detta sätt när människan skapades, säger Leif Groop, som inte utesluter att säkerhetsdebatten kring diabetesläkemedlet Avandia (rosiglitazon) spelat in.

– Myndigheterna är känsliga för säkerhetsfrågor just nu och många restriktioner fanns redan kring förskrivning av Exubera.

Christian Berne, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, blev inte överraskad av Pfizers beslut.

– Förutom osäkerheten kring eventuella långtidseffekter på lungor och immunsystem har Exubera inte tagits emot så väl på grund av den mycket höga kostnaden i relation till effekten, som är likvärdig med den hos injicerade insulin, säger Christian Berne.

Flera andra företag har liknande läkemedels­­kandidater under utveckling, men Leif Groop tror inte att dessa projekt har någon direkt ljus framtid.

– Jag har svårt att tro att något annat inhalerat insulin kommer att nå framgångar i närtid efter det här, säger Leif Groop.

Förväntningar på metoden lever vidare

Trots att Pfizer avslutat satsningen på Exubera med hänvisning till marknadens ointresse fortsätter det danska företaget Novo Nordisk att utveckla sitt inhalerbara insulin AerX.

Läkemedelskandidaten befinner sig i fas 3-studier och alla patienter har nu rekryterats till de studier som väntas krävas för godkännande.

Mads Krogsgaard Thomsen, forskningschef på Novo Nordisk, menar att det sannolikt fanns produktspecifika skäl till att Pfizer avbröt sin satsning.

– Det hjälpmedel som används vid behandling med Exubera kräver förberedelser i många steg för att administrera en dos. Dessutom har doseringen skett i milligram och inte enheter, vilket orsakat förvirring. Produkten förankrades heller aldrig hos opinions­ledare utan man vände sig på många håll direkt till allmänläkare, säger han.

– AerX skiljer sig från Exubera på många sätt. Vi använder ett mindre inandningshjälpmedel och läkemedlet är baserat på vätska i stället för pulver, säger Mads Krogsgaard Thomsen.
Farhågorna kring biverkningar, som exempelvis celltillväxt i lungvävnad, se artikel här intill, gäller dock även för AerX.

– Vi kommer säkert att åläggas att göra säkerhetsuppföljningar efter lanseringen. Vi förväntar oss inte något stort, snabbt genomslag, det kommer att tid. Läkemedlet kommer inte att bli en ”blockbuster”, säger Mads Krogsgaard Thomsen, som räknar med att AerX kan nå den europeiska marknaden 2010 eller 2011.

Även läkemedelstillverkaren Lilly fortsätter sin utveckling av ett inhalerat insulin.

Nils Bergeå

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News