Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Gemensam läkemedelslista föreslås bli lag

Publicerad: 30 mars 2015, 14:05

En samverkansnämnd, en nationell samordnare och flera lagändringar är några av förslagen i E-hälsokommitténs slutbetänkande.


Det 550 sidor långa betänkandet med titeln Nästa fas i e-hälsoarbetet som nyligen lämnats över till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) bjuder på en rad förslag:

Som en första tillfällig lösning på väg mot en gemensam läkemedelslista ska receptregisterlagen ändras från januari 2016 så att vården får tillgång till samma uppgifter som apotek och patienter. Den gemensamma läkemedelslistan ska sedan regleras i lag som föreslås träda i kraft två år senare, i januari 2018. Listan ska administreras av E-hälsomyndigheten och det blir i förlängningen därmed staten som ansvarar för skyddet av personuppgifterna.

Patientdatalagen ska ändras så att patientinformation lätt och säkert ska kunna följa patienten mellan olika vårdgivare, oavsett om de är privata eller offentliga. Ansvaret för detta ska ligga hos sjukvårdshuvudmännen.

Det ska bildas en samverkansorganisation för att fortsätta utvecklingen av e-hälsoarbetet. Organisationen ska omfatta en styrgrupp, underställd socialdepartementet, och en koordineringsgrupp ledd av E-hälsomyndigheten. Styrgruppen ska bland annat ta fram en handlingsplan för nationell e-hälsa. Utöver de två grupperna föreslår utredningen också att det tillsätts en nationell samordnare för att få hela samverkansorganisationen på plats.

Det ska bildas en samverkansnämnd, under E-hälsomyndigheten, med uppgift att besluta om krav på hur personuppgifter ska behandlas i vården, socialtjänsten och på apoteken. Vårdgivare ska bli skyldiga att följa nämndens beslut och Inspektionen för vård och omsorg, Datainspektionen och Läkemedelsverket ska se till att det görs. Nämnden förslås bestå av företrädare för E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, ett landsting, en kommun, en tillståndshavare och en privat vårdgivare.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev