Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

”Gener – inte sjukdomstyp – kommer styra behandlingen”

Publicerad: 4 juni 2014, 07:29

Joachim Gullbo, onkolog och klinisk farmakolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Foto: Samuel Lagercrantz

Asco 2014. Genuttryck på tumörer blir allt mer betydelsefulla när läkemedel ska väljas. Det är en av de läkemedelstrender som farmakologen Joachim Gullbo iakttagit under årets möte.


– Tidigare har det till stor del varit så att alla patienter med kolorektalcancer har fått ett läkemedel och alla med bröstcancer fått ett läkemedel, säger Joachim Gullbo, onkolog och klinisk farmakolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är på Asco för tredje gången och ser en trend mot att vilka gener som tumörcellerna uttrycker bli allt mer avgörande för vilka läkemedel som används. Redan i dag är en kartläggning av genuttryck en viktig del när läkemedel väljs. Exempelvis är det avgörande om en brösttumör är Her2-positiv eller inte för vilken behandling som ska användas. Ett annat exempel är att patienter med ALK-positiv lungcancer behandlas med ALK-hämmare. Men snart kan det bli så att den molekylära kartläggningen blir mer mångfacetterad och inte enbart testar för ett genuttryck.

– Vi får paneler av svar där man tar hänsyn till många faktorer. När man väljer läkemedel för en viss cancerform kan det bli så att man väljer ett som normalt inte används vid den diagnosen.

Redan i dag har den utvecklingen börjat. Exempelvis behandlar man nu magsäckscancer med Herceptin (trastuzumab), samma läkemedel som används vid Her2-positiv bröstcancer, om tumören är Her2-positiv. I det fallet är redan genuttrycket på tumören mer avgörande för behandlingen än vilken cancerform som patienten har drabbats av.

Joachim Gullbo arbetar 90 procent som läkare och forskare på Akademiska sjukhuset. Cirka 10 procent av tiden är han konsult i två mindre biotechföretag. Det ena är helt nystartat. Det andra, Oncopeptides, bygger på forskning som Joachim Gullbo presenterade i sin avhandling 2003.

Företagets mål är att modifiera det redan befintliga cellgiftet melfalan så att det tas upp mer effektivt och ackumuleras i tumörcellen. Det gör man genom att använda molekylära komponenter från ett avregistrerat cytostatikum och lägga dem till melfalan. Läkemedlet prövas nu i fas 2 mot blodcancern multipelt myelom som i dag är en obotbar sjukdom.

Hur är ett sådant här möte för dig som till viss del arbetar med att utveckla läkemedel?

– Här ser man trenderna väldigt tydligt och får en överblick över de omfattande produktportföljerna som de stora företagen har.

Väldigt mycket av Asco i år har handlat om läkemedel. Samtliga av de fyra studieresultat som valdes ut för att presenteras på mötets mest prestigefyllda session, plenarsessionen, i söndags var läkemedelsstudier, se länkade artiklar.

Men även andra läkemedelsrön har väckt stor uppmärksamhet. På frågan om det varit några särskilda linjer inom läkemedelsutvecklingen som utmärkt sig under mötet svarar Joachim Gullbo immunterapi.

– Effekterna vid malignt melanom är så tydliga att man undrar om behandling vid malignt melanom, som nästan haft sämst prognos tidigare, kommer att bli föregångare i utvecklingen av läkemedel mot andra cancerformer.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev