Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Hård kritik mot förslag om rådgivning i detaljhandeln

Publicerad: 15 oktober 2009, 10:43

Fackförbunden inom farmaciområdet och Apotekarsällskapet är mycket kritiska till att handelns butikspersonal legalt sett inte kan hindras att ge råd om receptfria läkemedel. Även Läkemedelsverket är missnöjt med förslaget – och tycker att kritiska röster ska uppvakta regeringen.


Den 1 november blir det tillåtet att sälja en lång rad receptfria läkemedel utanför apotek. Lagstiftningen inom området möjliggör för butikspersonal att ge råd om läkemedlen.

Detta har fått fackförbund och intresseföreningar på apoteksområdet att reagera starkt.

– Det här är fullständigt barockt. Att man tycks tro att en minst treårig högskoleutbildning kan uppvägas av kortvarig kompetensutveckling är mycket märkligt. Risken för felanvändning av läkemedel ökar, säger Carin Svensson, ordförande i Sveriges farmacevtförbund.

– Vår ståndpunkt är att butikspersonalen bara bör få hänvisa till bipacksedeln. Men anställer man en farmaceut är det förstås en annan sak.

– Läkemedelsverket har tolkat detta som ett utslag av att regeringens intentioner är att tröskeln ska vara låg för försäljningen i butiker. Men verket borde uppmärksamma regeringen på det här problemet och driva en annan linje, säger Carin Svensson.

Farmaciförbundet anser också att information bara borde få ges av personal med farmaceutisk kompetens. I går uppmanade förbundet regeringen att utreda frågan ytterligare, och medan det görs bromsa försäljningen av apotek.

Hanna Gyllensten, ordförande i intresseorganisationen Apotekarsällskapet, är också kritisk.

– Det här är en svår fråga, men jag är skeptisk till att butikspersonalen tycks få ge råd om läkemedel. Om man ska göra det krävs i princip en utbildning på åtminstone apoteksteknikernivå. Det finns en risk för att den felaktiga och onödiga användningen av läkemedel ökar, säger hon.

Erica Hagblom, utredare på Läkemedelsverket, tycker att kritiken mot Läkemedelsverket träffar fel.

– Vi har uttryckt kritik till socialdepartementet i den här frågan vid upprepade tillfällen. I propositionen har regeringen skrivit att man inte ser något behov av att ålägga butikspersonalen att vara tysta, med hänvisning till yttrandefriheten. Därmed gick man emot den utredning som föregick propositionen. Förslaget togs sedan av riksdagen i oremitterad form, säger hon.

– Vi hade hellre sett att man hade reglerat detta på samma sätt som nikotinläkemedlen, det vill säga att personalen måste hänvisa till bipacksedeln. Det faktum att det slutliga förslaget inte remitterades kan ha bidragit till att den här debatten nu kommit i ett så sent skede.

– Vi har inget bemyndigande att göra några förändringar, men kan ge vägledning. Dessutom vore det önskvärt om branschen tog sitt ansvar via egna regler. Intressenter som ser risker med förslaget har också förstås möjlighet att fortsätta att uppvakta regeringen i frågan, säger Erica Hagblom.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev