Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Högt intag av kalcium kopplas till kortare överlevnad

Publicerad: 12 februari 2013, 23:30

Medelålders kvinnor som äter mycket kalcium, via kosten eller genom tillskott, löper högre risk att dö i förtid, enligt en svensk studie i tidskriften BMJ.


– Våra resultat pekar på att kvinnor ska vara försiktiga med att ta kalciumtabletter om de i övrigt har ett normalt eller högt intag av kalcium, säger Karl Michaëlsson, ortoped och professor i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet.

Han och hans kollegor analyserade data från den så kallade svenska mammografikohorten, en befolkningsundersökning av kvinnor från Uppsala län och Västmanland, födda mellan 1914 och 1948.

Det huvudsakliga resultatet är att kvinnor som dagligen fick i sig mer än 1 400 milligram kalcium om dagen hade en 40 procent ökad risk att ha avlidit under uppföljningsperioden, jämfört med ett mer normalt intag på mellan 600 och 1 000 milligram per dag. Kopplingen var främst tydlig för död i ischemisk hjärtsjukdom.

Kvinnor som däremot hade ett mer normalt intag av kalcium på mellan 600 och 1 400 milligram om dagen hade ingen ökad risk för förtidig död.

Ett intag på 1 400 mg kalcium motsvarar ungefär 12 deciliter mjölk.

– Det har skett en omsvängning i synen på kalcium på senare år, även om en del forskare fortfarande betonar nyttan av högt kalciumintag. Randomiserade studier från Nya Zeeland har till exempel pekat på att kvinnor som tar kalciumtillskott får sämre överlevnad. Andra data har visat att extra kalcium inte skyddar mot benskörhet utan snarare kan öka risken för höftfrakturer, säger Karl Michaëlsson.

– Nu indikerar våra data att det snarare är ett högt totalintag av kalcium som kan vara farligt, vilket kanske inte är så överraskande. Vi ser till exempel att risken för förtidig död är högst hos de kvinnorna som har ett högt intag i kalcium i kosten samtidigt som de tar kalciumtillskott, säger han.

Karl Michaëlsson poängterar att studien var av observationstyp och därmed inte kan fastslå några orsakssamband.

– Tillsammans med resultat från andra studier pekar våra data ändå på att det tycks finnas en kausal koppling, säger han.

Analysen baseras på uppgifter från totalt 61 433 kvinnor som följdes i 19 år i median. Under den tidsperioden avled 11 944 kvinnor. Deltagarna fick ange sina kostvanor och bruk av olika kosttillskott vid minst två tillfällen och baserad på den informationen beräknade forskarna ett genomsnittligt intag av kalcium för varje kvinna. Medelåldern på deltagarna var runt 54 år vid studiens start.

Karl Michaëlsson har gjort studien tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i Solna.

Forskarna anger ett flertal möljiga anledningar till att höga kalciumnivåer kan vara skadliga, som att blodet lättare skulle kunna koagulera.

Läs hela originalstudien:

Karl Michaëlsson med flera. Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ 2013;346:f228. DOI: 10.1136/bmj.f228

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News