Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Homosexuellas blod förbjudet vid läkemedelstillverkning

Publicerad: 5 mars 2009, 08:09

Om homosexuella män får ge blod kan svensk plasma inte användas till läkemedelstillverkning. Det hävdar Läkemedelsverket, som protesterar mot Socialstyrelsens förslag.


Även män som har haft sex med män, ska få ge blod om det har gått sex månader efter den senaste sexuella kontakten, enligt Socialstyrelsens för­slag till reviderade föreskrifter om blodverksamhet. I dag är dessa män permanent stoppade från att lämna blod.

Men Socialstyrelsens förslag strider mot ett EG-direktiv, som säger att personer med sexuellt riskbeteende ska vara permanent avstängda från blodgivning, skriver Läkemedelsverket i ett remissvar.

– Vi tolkar inte direktivet som Socialstyrelsen gjort, konstaterar Läkemedelsverkets tillförordnade chefsjurist Bo Lindström.

Enligt Läkemedelsverkets tolkning blir följden av den föreslagna ändringen att plasma som samlats in på svenska blodcentraler inte kommer att accepteras för läkemedelstillverkning för den svenska eller den europeiska marknaden.

Om de föreslagna föreskrifterna träder i kraft ser myndigheten därför ingen annan utväg än att införa egna kriterier för urval av blodgivare.

– Vad ska vi annars göra? säger Bo Lindström.

Vad det skulle innebära för blodcentralerna att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har olika regler för blodgivning är oklart, förklarar Eva Eriksson, den jurist på Läkemedelsverket som handlagt ärendet.

– Jag hoppas att det inte kommer dit. Jag vet faktiskt inte hur det skulle bli, men det skulle inte bli bra.
Läkemedelsindustrins branschorganisation Lif skriver i sitt remissvar att det sedan flera år råder global brist på blodplasma för läkemedelstillverkning och varnar för att redan utsatta patientgrupper kan drabbas av brist på läkemedel om Socialstyrelsens förslag går igenom.

De som främst skulle kunna drabbas är patienter med primär immunbrist eller autoimmuna sjukdomar, som behöver gammaglobulin i olika former, säger Inger Antonsson, informationsansvarig på läkemedelsföretaget Octapharma.

– Eftersom det redan i dag är en brist på plasma så finns det förstås en risk att ett bortfall leder till att några patienter inte får den behandling som de behöver. Dessutom kan en bristsituation leda till att priserna går upp.

Dessutom skulle stoppet enligt Läkemedelsverket strida mot EG-direktivets krav på att medlemsstaterna ska bidra till att EU är självförsörjande på plasma för läkemedelstillverkning. Eva Eriksson kan dock inte säga om Sverige kan drabbas av någon form av sanktioner till följd av detta.

– Det blir en fråga för EU-kommissionen, säger hon.

Också Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och flera landsting varnar för problemet med plasman och förklarar att landstingen riskerar betydande inkomstbortfall om de inte kan sälja plasma.
Många remissinstanser vill där­för att Socialstyrelsen ska verka för en ändring på EU-nivå innan de svenska reglerna för blodgivning ändras.

Socialstyrelsens förslag har tidigare fått hård kritik bland annat av läkare inom transfusionsmedicin, som varnat för att risken att blod smittat med till exempel hiv kommer in i systemet skulle öka, se Dagens Medicin nr 46/08.

Monica Axelsson, utredare hos Socialstyrelsen, förklarar att myndigheten ännu inte hunnit analysera remissvaren närmare.

– Det man kan konstatera vid en snabb överblick är att när det gäller permanent avstängning ser vi ändå en öppning. Man tycker att sex månaders avstängning är för kort, men öppnar upp för ett till fem års avstängning.

Bland dem som tycker att det kan vara rimligt att diskutera en karenstid på fem år finns Svensk förening för transfusionsmedicin och SKL.

Förslaget har varit på remiss

Socialstyrelsens förslag om ändrade föreskrifter när det gäller blodverksamhet och om transfusion av blodkomponenter har just varit ute på remiss. Enligt nuvarande tidsplan ska Socialstyrelsens nya föreskrifter träda i kraft den 1 maj i år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev