lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Hormoner kan ge kvinnor ökad risk att dö i lungcancer

Publicerad: 1 juni 2009, 12:10

Asco 2009 Data från den omtalade WHI-studien visar att kvinnor som får hormonersättning får ökad risk att dö i lungcancer.


I en delstudie till den stora studien Women’s Health Initiative lottades 16 608 postmenopausala kvinnor till att få kombinationsbehandling med östrogen och progesteron eller till att få placebo.

Studien stoppades under uppmärksammade former i juli 2002 sedan interimsresultat visade på tydliga hälsonackdelar med kombinationsbehandlingen, bland annat ökad risk för bröstcancer och kranskärlsjukdom.

Forskare konstaterar nu att kvinnorna som fått hormonersättning också hade ökad risk att dö i icke-småcellig lungcancer, den vanligaste formen av lungcancer, jämfört med placebogruppen.

Under i median åtta års uppföljning hade 0,10 procent av kvinnorna som fått hormoner dött av icke-småcellig lungcancer, jämfört med 0,06 procent i kontrollgruppen.

Forskarna kunde dock inte finna någon statistiskt säkerställd ökad risk för att insjukna i cancerformen. Hormonbehandling var inte heller kopplad till ökad risk att insjukna eller dö i småcellig lungcancer.

De aktuella resultaten presenterades i lördags, den 30 maj, på den pågående cancerkongressen Asco i Orlando, USA.

Läs abstract av studien

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev