söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

”Imponerande” effekt av nytt läkemedel mot leukemi

Publicerad: 14 mars 2014, 11:46

Patienter som fått återfall i kronisk lymfatisk leukemi fick bättre överlevnad om de behandlades med det nya läkemedlet idelalisib, enligt en ny studie New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Det är ett internationellt forskarlag som följt upp 220 patienter som fått återfall i sjukdomen. Ingen av patienterna kunde behandlas med cytostatika då de anågs vara för sköra.

Tumörbördan minskade hos 81 procent av deltagarna som lottats till behandling med det nya läkemedlet i tillägg till antikroppen rituximab. Motsvarande siffra i kontrollgruppen som fick tillägg med placebo var 13 procent.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad, det vill säga tid till att sjukdomen förvärrades. Denna var i median 5,5 månader i kontrollgruppen, men gick inte att uppmäta bland dem som fått idelalisib då inte tillräckligt många patienter progredierat trots 14 månaders uppföljning.

Efter tolv månader var överlevnaden i grupperna 92 respektive 20 procent.

Den goda effekten av idelalisib gjorde att studien fick avbrytas i förtid.

I en annan mindre studie som publiceras samtidigt i samma tidskrift har ett annat forskarlag testat idelalisib hos patienter som fått återfall lågmaligna lymfom. Slutsatsen där är att 57 procent av patienterna fick en krympt tumörbörda efter behandling med idelalisib. Denna studien hade ingen jämförelsearma.

Effekten av läkemedlet beskrivs som ”imponerande” i en ledarkommentar, skriven av David Fruman och Lewis Cantley, forskare vid University of California respektive Weill Cornell Medical College, bägge i USA.

De påpekar dock att ett annat läkemedel, ibrutinib, med liknande verkningsmekanism också är i sen utveckling och har visat lovande effekt inom samma indikationer som idelalisib. Då bägge läkemedlen har en acceptabel biverkningsprofil vore det rimligt att pröva kombinationsbehandling, något som också skulle minska risken för resistensutveckling, enligt kommentarsförfattarna.

Läs abstract till studierna:

Richard Furman med flera. Idelalisib and Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. New England Journal of Medicine 2014; 370:997–1007. DOI: 10.1056/NEJMoa1315226
Ajay Gopal med flera. PI3Kδ Inhibition by Idelalisib in Patients with Relapsed Indolent Lymphoma. New England Journal of Medicine 2014 370: 1008–1018. DOI: 10.1056/NEJMoa1314583

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev