Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Ingen skillnad i resistens mot hemofilibehandling

Publicerad: 17 januari 2013, 14:00

Barn med blödarsjuka hade samma risk att utveckla antikroppar mot behandlingen oavsett om de fick bioteknologiskt framställda läkemedel eller läkemedel som framtagits av blodplasma, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


De nya rönen skulle därmed vara det bästa svaret hittills i en debatt som pågått i flera år angående vad som är den säkraste behandlingen mot blödarsjuka, eller hemofili. Frågan har gällt vilken typ av läkemedel som medför högst risk att utveckla så kallade inhibitoriska antikroppar mot koagulationsfaktor VIII.

– Runt 30 procent av alla patienter med hemofili A drabbas av detta, vilket är ett mycket svårt problem för den här utsatta patientgruppen, säger Erik Berntorp, professor vid koagulationscentrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Tidigare mindre studier har indikerat att bioteknologiskt framställda faktor VIII-läkemedel skulle medföra högst risk för utveckling av inhibitorer, jämfört med plasmaderiverade läkemedel.

– Men den här studien, som är den hittills största på området, pekar alltså inte på att det är så. Det är ett tryggt besked för våra svenska patienter. De kan fortsätta använda bioteknologiskt framställda läkemedel, som inte heller har någon risk för blodsmitta, säger Erik Berntorp.

I studien, som var av observationstyp, har ett internationellt forskarlag följt 579 tidigare obehandlade barn med en svår form av hemofili A. Forskarna jämförde dem som behandlats med bioteknologiskt framställda respektive plasmaderiverade faktor VIII-läkemedel.

Slutsatsen är att det inte fanns någon skillnad mellan de två grupperna i risken att ha utvecklat inhibitorer efter 75 dagars behandling.

Forskarna fann dock att patienter som fatt en nyare typ av bioteknologiskt framställda faktor VIII-läkemedel hade lägre risk, jämfört med dem som fått äldre varianter av samma typ av läkemedel. Men den riskökningen är Erik Berntorp skeptisk till.

– Jag tycker inte att forskarna har underbyggt den här kopplingen tillräckligt väl med de siffror som de har redovisat. Så jag vill inte dra så stora växlar på det sambandet, säger Erik Berntorp.

Hemofili A är den vanligaste typen av blödarsjuka och orsakas av ärftlig brist på koagulationsfaktor VIII. I Sverige finns runt 350 patienter med medelsvår eller svår form av sjukdomen, som kräver behandling med faktor VIII-läkemedel. I Sverige används enbart faktor VIII som är framställt på bioteknologisk väg. Dessa läkemedel säljs årligen för runt 550 miljoner kronor.

Läs abstract till studien:

Samantha Gouw med flera. Factor VIII Products and Inhibitor Development in Severe Hemophilia A. New England Journal of Medicine 2013; 368: 231–239. DOI: 10.1056/NEJMoa1208024

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev