Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Inhalator för KOL-läkemedel kopplas till ökad dödlighet

Publicerad: 20 juni 2011, 14:03

KOL-patienter som använder en viss typ av inhalator för bronkvidgande läkemedel kan ha ökad risk att dö i förtid, enligt en nyligen publicerad studie.


Det är forskare vid Johns Hopkins University i USA och medarbetare som nu har gjort en metaanalys på fem studier på sammanlagt 6 500 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Samtliga patienter hade tagit den långverkande bronkdilateraren Spiriva (tiotropium) eller placebo med inhalatorn Respimat Soft Mist Inhaler (Boehringer Ingelheim) i upp till ett år.

Respimat är en så kallad nebulisator, som fördelar vätska till mycket små droppar inför inandning, till skillnad från den inhalator som används tillsammans med en pulverberedning av Spiriva, och som är vanligast i dag.

Resultaten visar att de som fick läkemedlet i nebulisatorn hade 50 procent högre relativ risk att dö, jämfört med dem som fick placebo. En högre dos av läkemedlet innebar en större riskökning än en lägre.

Totalt dog 90 respektive 47 av dem som fått Spiriva respektive placebo med Respimat under studiernas uppföljningstid. Förutom en ökad total risk att dö sågs en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

Enligt forskarna kan den ökade dödligheten bero på att inhalatorn ger en för hög dos av läkemedlet.

Christer Janson, professor och överläkare på lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ser resultaten som en varningsklocka.

– De tyder på att vi bör vara försiktiga med att ge inhalatorn Respimat till KOL-patienter med hjärtproblem tills vi har resultat från en studie där behandling med den här typen av inhalator jämförs med behandling med pulverinhalator.

Han understryker dock att det inte finns någon anledning till oro inför att använda Spiriva i sig.

– Forskning har visat att Spirivabehandling med pulverinhalatorn minskar dödligheten hos KOL-patienter, säger Christer Janson.

Studien publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Läs abstract:

British Medical Journal, publicerad online 14 juni 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News