söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Kalciumantagonist att föredra vid kombinationsbehandling

Publicerad: 31 mars 2008, 20:32

ACC 2008: Blodtrycksläkemedel av typen ACE-hämmare bör kombineras med kalciumantagonister snarare än tiaziddiuretika för att uppnå bästa effekt hos högriskpatienter. Det antyder den så kallade Accomplish-studien, som presenterades vid kardiologkongressen ACC i Chicago i dag.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Accomplish är den första större randomiserade studien som jämfört effekten av två fasta läkemedelskombinationer mot högt blodtryck. Totalt ingick över 10 700 patienter i studien.

Cirka hälften fick en ACE-hämmare och en kalciumantagonist, benazepril respektive amlodipin, medan den andra hälften av patienterna fick en ACE-hämmare och ett diuretikum, benazepril och hydroklortiazid.

Enligt de nu presenterade resultaten gav kombinationen ACE-hämmare och kalciumantagonist en 20-procentig relativ reduktion av risken för kardiovaskulära händelser, jämfört med den andra läkemedelskombinationen.  Skillnaden i blodtryckskontroll i de båda behandlingsgrupperna var marginell och anses inte kunna förklara skillnaden i riskreduktion.

Patienterna var vid behandlingsstarten alla minst 60 år och hade förutom högt blodtryck en eller flera andra manifestationer av hjärt-kärlsjukdom.

- Resultaten visar att man i klinisk praxis i större grad än i dag bör använda kombinationen av en ACE-hämmare och en kalciumantagonist. Detta kan i dag genomföras med billiga generika. I USA marknadsförs en fast kombination som den i Accomplish men tyvärr är så inte fallet i Europa, säger Peter Nilsson, docent och universitetslektor vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, till Dagens Medicin.

Accomplish-studien har finansierats av företaget Novartis.

American College of Cardiology

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev