Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag05.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Kampanj för generika får kritik

Publicerad: 25 november 2002, 09:38

Läkemedelsrådet i Skåne har satsat 6,4 miljoner kronor i år på en bred kampanj för att lansera begreppet likamedel" för att stimulera byte till generika. Satsningen får nu kritik för att ha varit alltför vidlyftig.


"  Metoderna i det skånska läkemedelsrådets kampanj för att få acceptans för billigare läkemedel har varit många. Helsidesannonser i dagspress, broschyrer på apotek och vårdcentraler, en bok, och en "Likamedels-tårta" till de vårdcentraler och apotek som hjälpt till i kampanjen har varit en del av inslagen.  - Vi har velat lansera begreppet "likamedel" för att underlätta ett byte av läkemedel som har samma effekt men som kan spara mycket pengar, säger Bodil Ericsson, kanslichef på Läkemedelsrådet i Skåne.  Kampanjen kritiseras nu av Hans Liedholm, klinisk farmakolog och överläkare vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, som själv sitter med i Läkemedelsrådet i Skåne.  Tror inte på särskilda kampanjer  - Jag tror knappast att vi får igen dessa pengar inom överskådlig tid. Jag har inte heller sett någon samlad presentation av kostnaderna vare sig före eller efter beslutet, säger han.   Mot bakgrund av att lagen om generisk substitution, som trädde i kraft den 1 oktober, fått ett sådant genomslag över hela landet anser Hans Liedholm att effekten av den här typen av särskilda kampanjer är begränsad.  Under oktober månad har förskrivarna bara motsatt sig ett läkemedelsbyte på 2,9 procent av de recept där ett byte annars hade kunnat vara aktuellt. I de fall där ett byte trots allt har blivit aktuellt, har 7,8 procent av patienterna valt att själva betala mellanskillnaden för att få det dyrare preparatet, enligt statistik från Apoteket AB.   - Möjligen är det så att den generiska substitutionen fungerar väl i hela landet, men vår kampanj handlar inte bara om det. Vår kampanj för likamedel kan också underlätta ett val av likvärdiga preparat, om än inte helt identiska. Här finns en mycket stor potential att spara pengar, menar Bodil Ericsson.  En första utvärdering har gjorts bland ett 40-tal läkare i norra Skåne. Nästan alla hade uppmärksammat kampanjen, de flesta tyckte att innehållet varit bra, och även att kampanjen åtminstone i någon mån påverkat deras egen förskrivning. Däremot rycker läkarna närmast på axlarna åt själva begreppet "likamedel". Lika många är positiva som negativa.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev