Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Kandesartan skyddade inte vid högt blodtryck efter en stroke

Publicerad: 16 februari 2011, 14:26

Det finns ingen gynnsam effekt av att ge blodtrycksläkemedel till patienter med högt blodtryck efter en stroke – snarare kan det vara skadligt, enligt en studie.


Det är vanligt att patienter får förhöjt blodtryck efter en stroke, något som i sin tur är kopplat till sämre prognos.

Men det tycks inte vara lönt att behandla sådant förhöjt blodtryck, visar en ny nordeuropeisk studie.

Efter ett halvår hade patienter som fått behandling med angiotensinreceptorblockeraren kandesartan samma risk att ha drabbats av en ny stroke, hjärtinfarkt eller kärlrelaterad död, jämfört med dem som fått placebo.

Läkemedlet föreföll dessutom ge patienterna en försämrad funktion enligt skalan Rankin.

Slutsatserna bygger på en studie med totalt 2 029 patienter som drabbats av stroke och som hade ett systoliskt blodtryck på minst 140 mmHg. Deltagarna slumpades till sju dagars behandling med kandesartan eller placebo.

Forskarna bakom studien avråder från att behandla högt blodtryck i den aktuella patientgruppen till dess att resultaten från andra pågående studier blir klara.

Undersökningen publiceras i Lancet.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 11 februari 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev