Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Kliniska farmaceuter avlastar på Danderyd

Publicerad: 8 november 2016, 09:37

Farmaceutern Jeanette Andersson, till höger, tillsammans med sjuksköterskan Helen Isberg.

Foto: Johan Adelgren

Ett projekt med kliniska farmaceuter på Danderyds sjukhus gav så bra resultat att arbetssättet nu har permanentats.


Under åtta veckor i våras utfördes ett projekt på kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus. En klinisk farmaceut arbetade då heltid på urologavdelningen, i stället för som tidigare endast två timmar per avdelning. När projektet avslutades och summerades visade det sig att antalet enkla läkemedelsgenomgångar hade ökat från 98 till 182 och att antalet korrigerade fel i läkemedelslistorna hade gått från 98 till 211 stycken.

Signeringsgraden för farmaceuternas förslag till ändringar ökade också, från 65 procent till 91 procent.

– När vi identifierar fel i läkemedelslistorna ändrar vi direkt i läkemedelsjournalen och skickar till ansvarig läkare för signering. Med det nya arbetssättet påminde vi även muntligen om signering av våra ändringar för att det inte skulle missas, säger Jeanette Andersson, klinisk farmaceut på Danderyds sjukhus.

Detta uppskattades inte minst av sjuksköterskorna som tidigare kunde behöva lägga tid på att få tag på läkare för att påminna om signering för att kunna administrera, enligt Jeanette Andersson.

– Vi deltog även på rond där vi förutom att påminna om signering av förändringsförslag agerade som stöd, till exempel vid nyinsättning av läkemedel, och informerade om läkemedelsrelaterade problem om vi upptäckte det. Alla 38 muntligen framförda läkemedelsrelaterade problem åtgärdades av läkare, säger hon.

Arbetssättet minskar risken för felmedicinering och höjer patientsäkerheten, anser både hon och sjukhusledningen. Det nya arbetssättet ökar möjligheten att snabbare utföra en enkel läkemedelsgenomgång när patienten kommer från akuten jämfört med tidigare.

– Vi utför i större utsträckning de enkla läkemedelsgenomgångarna innan sjuksköterskorna administrerar. Och om vi till exempel upptäcker potentiella dubbelordinationer eller ser andra konstigheter på morgonronden brukar vi informera sjuksköterskorna redan då och ber dem avvakta med administrering tills den enkla läkemedelsgenomgången är utförd, säger Jeanette Andersson.

Vad har varit svårast under resans gång?

– Det är alltid en utmaning när man ska införa ett nytt arbetssätt, men jag tycker vi blev väldigt väl mottagna och blev en del av teamet ganska snabbt. Men det ligger på vårt ansvar att vara aktiva i gruppen och visa vad vi kan bidra med, säger Jeanette Andersson.

Kliniska farmaceuter är inget nytt på kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus. Innan kliniken anställde egna farmaceuter hösten 2014 köptes kliniska tjänster av dåvarande Apoteket Farmaci. Två av dagens fyra farmaceuter var då anställda av apoteket och arbetade på kliniken som konsulter.

– Nu har vi en annan möjlighet att utveckla verksamheten när vi är anställda direkt på kliniken.Tidigare var det väldigt styrt av avtal vad man ska göra, säger Jeanette Andersson.

Är det aktuellt att ta det här arbetssättet vidare till fler avdelningar?
– Vi har inga projekt planerade nu, men vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten vidare. Än så länge fortsätter vi med att få det nya arbetssättet inkört på urologavdelningen, säger Jeanette Andersson.

Relaterat material

Apotekare halverar återinläggningar

Apotekare vill se sjuksköterskor på apoteken

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev