Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Klozapin kopplas till minskad risk att dö bland schizofrena

Publicerad: 13 juli 2009, 09:44

I en ny studie ifrågasätter finska forskare restriktioner på användning av psykosläkemedlet klozapin.


Forskare vid olika universitet och sjukhus i Finland har i en ny studie jämfört kopplingen mellan bruk av olika antipsykotiska läkemedel och risk för förtidig död bland patienter med schizofreni.

Syftet var bland annat att ta reda på om nyare så kallade atypiska antipsykotiska läkemedel, som ifrågasatts på grund av metabola biverkningar, kan ha bidragit till ökad dödlighet bland patienterna.

I studien ingick samtliga 66 881 finska patienter som diagnostiserats med schizofreni under åren 1973 till 2004. Kopplingen mellan användning av olika typer av antipsykotiska läkemedel och mortalitet studerades sedan under en uppföljningsperiod från 1996 till 2006.

Trots att andelen patienter som använde de nyare typerna av antipsykotiska läkemedel ökade från 13 procent vid början av studieperioden till 64 procent vid slutet av perioden var skillnaden i förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen oförändrad. 1996 var detta gap 25 år jämfört med 22,5 år 2006.

Jämfört med användning av läkemedlet perfenazin (Trilafon), som är en äldre typ av antipsykotiskt läkemedel, var användning av quetiapin (Seroquel) kopplat till högst risk att dö under uppföljningsperioden. Riskökningen var här 41 procent.

Lägst risk att dö hade patienter som använde läkemedlet klozapin (Leponex). Jämfört med bruk av perfenazin var användning av klozapin kopplat till 25 procent lägre dödlighet. Användning av klozapin var också kopplat till signifikant minskad dödlighet jämfört med alla övriga undersökta antipsykotiska läkemedel i studien.

När forskarna analyserade specifika dödsorsaker fann de att användning av klozapin var kopplat till klart lägst risk att dö i självmord jämfört med användning av perfenazin. Inga skillnader mellan läkemedlen som undersöktes i studien kunde dock ses beträffande risk för död i hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna konstaterar även att risken för död var signifikant lägre bland patienter som använt antipsykotiska läkemedel under lång tid, 7 till 11 år, jämfört med patienter som inte använt antipsykotiska läkemedel under uppföljningsperioden.

I dag är användning av klozapin begränsat till patienter som inte svarat på andra typer av antipsykotiska läkemedel. Orsaken är att klozapin bland annat kan ge upphov till agranulocytos, det vill säga kraftig minskning av vissa typer av vita blodkroppar. Blodvärderna hos patienter som behandlas med klozapin måste därför följas kontinuerligt.

Men i beaktande av de aktuella resultaten menar forskarna att tusentals dödsfall runt om i världen kunde ha förhindrats om fler patienter fått tillgång till klozapin. Enligt forskarna bör nu restriktionerna på läkemedlet omvärderas och hänsyn bör tas till den totala risk-nyttabalansen jämfört med andra antipsykotiska läkemedel.

Den aktuella studien publiceras online i dag, måndag, av tiskriften Lancet.

Läs originalstudien:

Lancet, publicerad online 13 juli 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev