Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Kommunapotekare kan avhjälpa läkemedelsproblem

Publicerad: 23 maj 2017, 09:30

Kommunapotekare skulle kunna hindra läkemedelsrelaterade problem i kommunerna. ”De kan minska kostnaderna för läkemedelsrelaterade problem och göra livskvaliteten högre”, säger Clary Holtendal på Sveriges Farmaceuter.


Ämnen i artikeln:

Sveriges Farmaceuter

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har tagit fram en ny rapport på uppdrag av Sveriges Farmaceuter. Rapporten belyser konsekvenserna av att  kommunerna inte har anställda apotekare.

– Det är svårt att säga exakt vilka merkostnader som uppstår av detta. Vi anser att apotekare i kommunerna kan minska kostnader för läkemedelsrelaterade problem och göra livskvaliteten högre för medborgarna, säger Clary Holtendal, som är apotekare och professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Enligt rapporten skapar felaktig användning av läkemedel problem för kommunerna. Ändå har kommunerna inga anställda apotekare i den egna verksamheten.

Flera positiva effekter skulle kunna uppnås med kommunapotekare, framhåller hon. Tid kan frigöras för andra yrkeskategorier genom förbättrad läkemedelshantering och avlastning av vissa läkemedelsrelaterade uppgifter. Olyckor och relaterade kostnader som beror på olämpliga läkemedel, exempelvis fallolyckor, kan minskas. Följden skulle bli högre livskvalitet och minskade krav på anhöriga.

Även kostnader för akutsjukvård, inläggningar och kommunal hälso-och sjukvård som beror på läkemedelsrelaterade problem kan minska. Det kan ske genom kommunalt anställda apotekares rådgivning, kvalitetssäkring nära den kommunala hälso- och sjukvården, samt inom vård och omsorg.

– Ändå finns nästan ingen kommunalt anställd apotekare, undantaget några exempel där vissa initiativ har införts. Ett exempel är vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, säger hon.

Enligt Clary Holtendal har kommunerna inte tillräcklig koll på vad felaktig läkemedelshantering kostar, vilket gör att få av dem satsar.

– Sjuksköterskor och annan vårdpersonal får därmed ofta en orimlig arbetsbörda. Ett stöd kring läkemedelsaspekterna är ofta nödvändigt. Ofta är det finansieringen som fallerar, trots man skulle spara pengar.

Socialstyrelsen talar om cirka 35 000 fall per år med inläggning på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar där 60 procent är undvikbara, säger Clary Holtendal.

Hon pekar på tidigare studier, som citeras i rapporten från IHE, där de årliga kostnaderna för läkemedelsbiverkningar har uppskattats till 130–380 miljoner kronor för läkemedel och mellan 12 och 19 miljarder kronor per år för vårdkostnader och där ungefär hälften av kostnaderna uppstår utanför sjukhusen.

– Därför anser vi att det är viktigt uppmärksamma behovet av farmaceutisk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård, säger Clary Holtendal.

Rapporten från IHE har titeln "Anställning av kommunapotekare och eventuell påverkan på läkemedelshantering och vårdkostnader i samband med läkemedelsrelaterade problem i kommunen".

Läs hela rapporten här.

MARTIN WALLSTRÖM

Ämnen i artikeln:

Sveriges Farmaceuter

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev