Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Kön påverkade effekt av förebyggande preparat

Publicerad: 17 mars 2009, 12:38

Att ge acetylsalicylsyra för att förebygga en första hjärtinfarkt och stroke har olika effekt hos kvinnor och män, enligt en ny amerikansk rapport.


Det är den amerikanska expertgruppen US Preventive Services Task Force, som nu uppdaterat sina rekommendationer kring användningen av acetylsalicylsyra för att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Rekommendationerna gäller dock inte personer som redan haft en hjärtinfarkt eller stroke.

Experterna har gått igenom forskning på området som tillkommit sedan år 2002, då deras senaste rekommendationer publicerades. Bland annat har ny forskning visat att effekterna av behandlingen varierar beroende på kön och ålder.

Expertgruppens slutsats är att acetylsalicylsyra minskar risken för en första hjärtattack hos män. Hos kvinnor innebär behandlingen i stället en minskad risk för ischemisk stroke.

De konstaterar dock att acetylsalicylsyra inte påverkar den totala dödligheten varken hos män och kvinnor. Däremot ökar risken för blödningar, framförallt i mage och tarm, hos båda könen. Hos män ökar behandlingen även risken för stroke som orsakats av blödning i hjärnan, medan någon sådan risk inte verkar finnas hos kvinnor.

Annals of Internal Medicine 2009; 150: 405-410

I de nya rekommendationerna, som publiceras i dag i tidskriften Annals of Internal Medicine, förespråkas användning av acetylsalicylsyra hos män i åldrarna 45 till 79 år för att förhindra hjärtattack, samt hos kvinnor i åldrarna 55 till 79 år för att minska risken för stroke. Om behandlingen ska sättas in beror dock på patientens hjärt-kärlrisk samt riskerna för blödningar i mage och tarm.

Enligt experterna ska behandlingen däremot inte ges till kvinnor under 55 år och män under 45 år. De konstaterar även att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att rekommendera behandlingen för patienter över 80 år.

Några rekommendationer kring dos görs heller inte, eftersom olika primärpreventionsstudier visat på gynnsamma effekter med olika doser.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev