onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

L-dopa var bäst som startbehandling vid parkinson

Publicerad: 10 juni 2014, 23:01

Äldre patienter som är nydiagnostiserade med Parkinsons sjukdom kan tjäna på att börja behandling med det beprövade läkemedlet L-dopa i stället för nyare parkinsonmediciner, enligt ny stor studie i tidskriften Lancet.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Resultaten baseras på en uppföljning av över 1 600 deltagare – den hittills största kliniska prövningen vid sjukdomen.

Patienter som lottats till L-dopa hade efter tre år något mindre rörelseproblem och bättre livskvalitet, jämfört dem som lottats till att börja med antingen en dopaminagonist eller en så kallad MAO B-hämmare.

Skillnaderna kvarstod efter upp till sju års uppföljning.

Vidare uppgav patienterna i L-dopagruppen att de hade lättare att hantera dagliga aktiviteter, kände mindre stigma och hade bättre kommunikation, jämfört med patienterna i kontrollgrupperna.

Skillnaderna till fördel för L-dopa var visserligen små, enligt studiens ledare, Richard Gray, professor vid University of Oxford i Storbritannien.

– Men ser man på effekt, biverkningar, livskvalitet och kostnader på kort och lång sikt så är ändå det gamla läkemedlet L-Dopa den bästa startbehandlingen för de flesta patienterna, säger han i ett pressmeddelande från Lancet.

Richard Gray och hans kollegor anser att resultaten troligen kommer att ändra praxis över hela världen.

Enligt de senaste svenska rekommendationerna från Läkemedelsverket lyfts till exempel dopaminagonister och MAO B-hämmare fram som jämbördiga startalternativ till L-dopa.

Fördelen med att använda andra läkemedel än L-dopa som startbehandling är att L-dopa kan ge problem med överrörlighet.

I den nu aktuella studien var också ofrivilliga rörelser vanligare bland patienter i L-dopagruppen. Men på hela taget hade alltså denna grupp mindre rörelseproblem än kontrollgrupperna, betonar forskarna.

De framhåller dock att studien ger få direkta bevis för vad som är bästa behandling hos yngre patienter, där andra läkemedel än L-dopa brukar föredras just för att minska problemen med överrörlighet.

Visserligen såg man inga skillnader i resultat mellan olika åldersgrupper, men bara 12 procent av deltagarna var yngre än 60 år vid starten av studien, skriver forskarna.

Läs abstract till studien:

PD MED Collaborative Group. Long-term effectiveness of dopamine agonists and monoamine oxidase B inhibitors compared with levodopa as initial treatment for Parkinson’s disease (PD MED): a large, open-label, pragmatic randomised trial. Lancet, publicerad online den 11 juni 2014. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60683-8

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev