Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Lägre vinst för APL 2010

Publicerad: 17 februari 2011, 14:46

Kärnverksamheten i Apotek Produktion och Laboratorier AB, APL, gjorde en vinst efter skatt på 6,9 miljoner kronor förra året. Det är mindre än en tredjedel av vinsten för 2009.


Den 30 juni 2010 bytte extemporetillverkaren APL ägare och gick från att vara det statliga bolaget Apoteket AB:s dotterbolag till att ägas direkt av socialdepartementet. Extemporeläkemedel tillverkas enligt förskrivarens angivna komposition.

”Vårt uppdrag är att vidareutveckla APL till ett framgångsrikt företag på en konkurrensutsatt marknad”, skriver vd Eva Sjökvist Saers i en kommentar i företagets bokslutskommuniké för 2010.

Under 2010 gjorde APL:s moderbolag en vinst efter skatt på 6,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 21,2 miljoner kronor föregående år. I koncernen ingår numera även dotterbolaget APL Fastigheter AB, eftersom företaget har köpt de fastigheter där verksamheten bedrivs av Apoteket AB. Om fastighetsbolagets resultat räknas in blir vinsten efter skatt 18,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, det vill säga hela koncernens intäkter efter att skatter och eventuella rabatter dragits av, var 500,1 miljoner kronor förra året. Det är en minskning med 2,1 procent jämfört med 2009.

Förklaringen är framför allt att flera av de läkemedel som APL tillverkar har registrerats eller tagits in på licens av andra företag. Då säger nämligen reglerna att APL måste sluta tillhandahålla dessa läkemedel. Moderbolaget stod för den absolut största delen av nettoomsättningen, 499,9 miljoner kronor.

Moderbolagets rörelseresultat, vilket innebär intäkterna minus kostnaderna, var 15,9 miljoner kronor. Det är jämförbart med de 47,1 miljoner kronor företaget redovisade 2009.

Koncernens rörelseresultat blev 26,7 miljoner kronor 2010. Det är 20,4 miljoner kronor sämre än föregående år. Förklaringen är enligt APL bland annat de kostnader på 10 miljoner kronor som uppstod i samband med att företaget bytte ägare, till exempel IT- och pensionskostnader.

Under rubriken ”väsentliga affärsmässiga risker och osäkerhetsfaktorer” tar APL bland annat upp den konkurrens som tillverkningen av extemporeläkemedel kommer att utsättas för.

Läkemedelsföretaget Unimedic i Matfors har ansökt hos Läkemedelsverket om att få tillverka extemporeläkemedel.

APL har fler verksamhetsgrenar än extemporeläkemedel, bland annat utförs legotillverkning av läkemedel åt andra företag. Dessutom säljer APL flera andra tjänster, som kemiska analyser och tillverkning av material till kliniska prövningar.

När det gäller utvecklings- och tillverkningstjänster till andra företag är konkurrensen hård och dessutom har marknaden påverkats av finanskrisen under 2009 och 2010. ”Antalet kliniska prövningar i Sverige har minskat dramatiskt under de senaste åren”, skriver APL i bokslutskommunikén.

Företaget räknar med att dessa faktorer kan få stor påverkan på det ekonomiska resultatet i framtiden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev