söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Läkemedel hade ingen tydlig effekt vid hjärtstopp

Publicerad: 3 maj 2016, 13:33

Läkemedlet amiodaron ingår i de svenska riktlinjerna för avancerad hjärt- och lungräddning. Foto: Photos.com

I det stora hela var överlevnaden efter hjärtstopp inte bättre vid behandling med amiodaron eller lidokain jämfört med placebo, enligt en randomiserad studie i New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Amiodaron ingår i de svenska riktlinjerna för avancerad hjärt- och lungräddning. Men det har diskuterats om läkemedlet alls har någon gynnsam effekt eftersom det tidigare saknats stora studier på området.

– I Sverige är amiodaron rekommenderad förstavalsterapi vid refraktära kammarflimmer och det tycker jag inte att vi ska förändra utefter dessa resultat, säger Jacob Hollenberg som är hjärtläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

I den nya studien ingick fler än 3 000 vuxna patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus till följd av två skilda former av hjärtrytmrubbningar – refraktära kammarflimmer och ventrikeltakykardi. Resultaten visar att 24,4 procent överlevde och skrevs ut efter behandling med amiodaron, jämfört med 21 procent som fick placebo. Motsvarande siffra var nästan densamma för lidokain, 23,7 procent. Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta.

I en subgrupp av patienter vars hjärtstopp var bevittnade fanns dock en viss förbättrad överlevnad med amiodaron och lidokain, jämfört med placebo.

– Även om huvudresultatet inte visade på en signifikant skillnad i förbättrad överlevnad så kunde en större andel patienter som fick läkemedelsbehandling läggas in på sjukhus, säger Jacob Hollenberg.

De nya resultaten visar att det inte heller var någon skillnad mellan aktiv behandling och placebo gällande neurologiska handikapp som drabbade vissa deltagare. Det mättes med hjälp av ett verktyg som heter modified Rankin scale.

Studien var randomiserad och dubbelblind, och pågick mellan 2012 till 2015. En svaghet med resultaten är att det kan ha funnits deltagare som hade en liten överlevnadschans oberoende behandling, skriver forskarna bakom studien.

Läs mer i abstract:

P.J Kudenchuk med flera. Amiodarone, lidocaine, or placebo in out-of hosptal cardiac arrest. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 4 april 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1514204

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev