Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Läkemedel kan hamna på åkrarna

Publicerad: 16 december 2013, 13:26

Diklofenak och ibuprofen kan följa med ut på åkrarna när grödorna gödslas med avloppsslam, visar en ny doktorsavhandling.


De läkemedel vi tar lämnar våra kroppar genom urin och avföring, för att sedan föras med avloppsvattnet till reningsverket. Men även det slam som bildas under reningen kan innehålla läkemedelssubstanser.

Sådant slam används ofta som gödsel i odlingar. Och vilka risker det kan innebära är i dag ganska okänt, enligt miljövetaren Estelle Larsson vid Lunds universitet.

– Det är därför av stort intresse att undersöka dessa processer mer ingående, säger hon i ett pressmeddelande från universitetet.

I sin doktorsavhandling har Estelle Larsson studerat halterna av fyra av de vanligaste smärtstillande läkemedlen: ketoprofen, naproxen, diklofenak och ibuprofen samt elva av deras nedbrytningsprodukter. Det visade sig att små mängder av substanserna hittades i avloppsslammet från Källby reningsverk i Lund.

Även efter rötning fanns det låga halter av läkemedelsrester kvar i slammet. När det sedan hade mellanlagrats i sex månader kunde man inte längre uppmäta ketoprofen eller naproxen, men fortfarande gick det att hitta diklofenak och ibuprofen i slammet.

Vete och sojabönor som gödslades med mellanlagrat slam tog dock inte upp läkemedelsresterna, visade en mätning efter 110 dagar. Detta gällde även när grödorna gödslades med dubbelt så mycket slam som rekommenderat.

I sin doktorsavhandling fokuserade Estelle Larsson på utvecklingen av en upparbetningsmetod för att kunna mäta de mycket låga halter av läkemedelsrester som finns i avloppsvatten och slam.

Hon hoppas också i framtiden kunna studera hur läkemedlen bryts ned i reningsverken. För det var betydligt större mängder läkemedelsrester som kom in till reningsverket än som lämnade det i form av avloppsslam eller utgående vatten.

– Det betyder att det sker en väldigt omfattande nedbrytning av de här läkemedlen under avloppsreningen. Skulle det vara så att de bryts ned till koldioxid och vatten så är detta väldigt bra. Men det kan också vara så att de omvandlas till andra substanser som skulle kunna spridas i miljön via utgående vatten och ha negativa effekter, säger Estelle Larsson.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev