Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Läkemedel tycktes förskjuta start av Alzheimers sjukdom

Publicerad: 16 juni 2009, 13:11

Depression kan bidra till att mild kognitiv svikt övergår i Alzheimers sjukdom. Men ett vanligt läkemedel kan bromsa att sjukdomen bryter ut.


Det antyder en studie som presenteras i dagens nummer av tidskriften Neurology.

En amerikansk forskargrupp har analyserat data om 756 personer med mild kognitiv svikt. Det är ett tillstånd som innebär att de kognitiva funktionerna, som minne och uppmärksamhet, försämrats mer än vad som är normalt för personens ålder, men utan att det påverkar det dagliga livet.

Deltagarna i studien var mellan 55 och 91 år gamla och ingår den så kallade Alzheimer Disease Cooperative study. Det är en studie där man testar om behandling med läkemedlet Aricept (donepezil) kan fördröja att patienter med mild kognitiv svikt ska utveckla Alzheimers sjukdom, genom att lotta deltagarna till behandling med antingen donepezil, tillskott av vitamin E eller placebo.

Vid starten av studien fick deltagarna genomgå ett test, Beck Depression Inventory, för att avgöra vilka som hade samtidig depression. De följdes sedan i tre år eller fram tills att de drabbats av Alzheimers sjukdom.

Överlag kunde forskarna inte se någon fördröjningseffekt på insjuknande i Alzheimers sjukdom av donepezil. Men när de analyserade data för de 208 patienter som vid studiens start klassats som deprimerade verkade det som om donepezil kunde bromsa förloppet i just denna grupp.

Forskarna konstaterar att graden av depressionssymtom vid början av studien generellt sett var kopplat till ökad risk att insjukna i Alzheimers sjukdom under studiens gång. Detta gällde även då forskarna kontrollerade för till exempel ålder, kön och förekomst av den så kallade ApoE-genen, som är kopplad till ökad risk för alzheimer.

Men de deprimerade som fick donepezil insjuknade, åtminstone till en början, i lägre utsträckning jämfört med övriga deprimerade.

Efter knappt 2,2 års uppföljning hade 14 procent av dem med depression som fått donepezil insjuknat i alzheimer. Motsvarande siffra bland de deprimerade patienterna i grupperna som fått vitamin E eller placebo var sammantaget 29 procent. Efter 2,7 år var skillnaden mellan behandlingsgrupperna inte längre signifikant.

Forskarna tolkar resultaten som att samtidig depression kan öka risken för att mild kognitiv svikt ska utvecklas till Alzheimers sjukdom och att behandling med donepezil kan minska risken för denna utveckling i den aktuella gruppen.

Donepezil är i dag godkänt för symtomlindrande behandling hos patienter med mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Läs abstract till studien:

Neurology 2009; 72: 2115–2121

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev