Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Linköpings kommunapotekare ska stärka äldrevården

Publicerad: 31 maj 2017, 09:16

Efter att politikerna i Linköping hade uppmärksammat äldres läkemedelsanvändning beslutade sig dess äldrenämnd år 2015 för att införa en kommunal äldreapotekare.


Äldreapotekaren har funnits på plats sedan 2015 med uppgift att kvalitetssäkra läkemedelsanvändningen för äldre utifrån ett kommunalt perspektiv.

– Vi ställde oss frågan om vilka kommuner som har en äldreapotekare och hur en sådan funktion kan hjälpa till att säkra våra äldres läkemedelsanvändning. När vi omvärldsbevakade upptäckte vi att det inte är så vanligt med en kommunal äldreapotekare, säger Sonja Johansson, som är gruppchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Det upprättades ett samverkansavtal med Region Östergötland och enheten för klinisk farmakologi om en kommunal äldreapotekare vilket var ett led i det pågående samarbete med regionen om kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos äldre, säger Sonja Johansson.

Samverkan avser ett antal områden, däribland inom klinisk farmakologi och läkemedelsgenomgångar.

– Det centrala är inte att överta Region Östergötland eller läkarnas ansvar, utan att göra vad vi kan i kommunen för att säkra läkemedelsanvändningen, berättar hon.

Ett exempel på vad äldreapotekaren har kunnat bidra med är att öka kompetensen hos personalen. Ungefär 200 sjuksköterskor och omsorgsanställda från privata och kommunala utförare har utbildats. Målet med utbildningen var att kompetensutveckla personalen inom äldrefarmakologi för att erhålla förutsättningar till säkrare läkemedelsanvändning.

För att förstå förväntade effekter av läkemedel och uppmärksamma eventuella biverkningar krävs grundläggande kunskaper i farmakodynamik, hur läkemedlet påverkar kroppen och farmakokinetik, nedbrytning och utsöndring av läkemedel.

– Även kunskaper kring den åldrande kroppen och komplexiteten med olika preparat, polyfarmaci är viktig att behärska för att kunna ha dialog med läkare kring patientens läkemedelsbehandling, säger Sonja Johansson.

Med kompetensutveckling blir vi bättre, på att upptäcka symtom och biverkningar utifrån diagnoser och använda läkemedel, så att vi kan signalera till den ansvariga läkaren att ordinationerna behöver optimeras.

Äldreapotekaren har samverkat med Vårdcentralen i Berga. Tillsammans har de hittills utfört 47 strukturerade läkemedelsgenomgångar som har lett till anpassning av patienternas läkemedelsbehandling. Varje genomförd läkemedelsgenomgång resulterade i minst tre till fyra åtgärder av läkemedelsrelaterade problem.

Antalet slentrianmässigt förnyade ordinationer med oklar eller utan indikation minskade. Även antalet D-interaktioner och även C-interaktioner minskade. Patienterna upplevde färre biverkningar i form av mindre eller ingen förekomst av huvudvärk, minskad trötthet samt minskad eller ingen yrsel. Dessutom bidrog genomgångarna till ett praktiskt lärande för personalen som kom även andra patienter till del.

– Samtliga aktörer behöver bli bättre på att säkra de äldres läkemedelsanvändning för att förhindra läkemedelsrelaterade problem. Det sparar inte bara samhällets resurser utan förbättrar även den äldres livskvalitet, säger Sonja Johansson.

Tidigare har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har tagit fram en ny rapport på uppdrag av Sveriges Farmaceuter. Den visar på konsekvenserna av att kommunerna inte har anställda personer med apotekarkompetens, i form av livskvalitet men också kostnader för de äldre.

Mikael Sanfridson (S), kommunalråd och ordförande för äldrenämnden i Linköping, säger att även om läkemedelsanvändning i första hand är regionens ansvarsområde så finns det mycket att vinna från kommunen i bättre samverkan med landstinget i äldreomsorgen.

– Det blir bättre livskvalitet, med piggare och gladare, samt bättre läkemedelsblandning och ökad vårdkvalitet, säger han.

Ju tidigare det går att identifiera fel i läkemedelsanvändningen, desto bättre är det.

– Idag går det inte att sammanföra all medicinsk information kring en individ. Samtidigt som det finns ett gemensamt ansvar i region och kommun, så är ansvaret för läkemedel en läkar- och landstingsfråga.

Framför allt har individnyttan lyfts fram, där man har jobbat med resultat i fortsatta planeringsarbete.

Även samhällsekonomiskt blir det en besparing, där individen mår bättre, det blir färre omsorgsinsatser och mindre kostnader på läkemedel.

– Det blir färre onödiga akutbesök för benbrott för äldre, med kostnader för sjukhusvistelser, rehabilitering och annat. Kan vi vara proaktiva och möta äldre tidigare kan spara insatser i slutenvård och sjukhusvård, eftersom det är bättre med proaktiva insatser och att underlätta för äldre att vara kvar hemma.

Planen nu är att arbeta för att funktionen finns kvar och att stärka samverkan och förbättra kvaliteten för de äldre.

Relaterat material

Kommunapotekare kan avhjälpa läkemedelsproblem

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev