Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Look ahead-studien nu publicerad

Publicerad: 24 juni 2013, 21:30

En högre användning av statiner i kontrollgruppen kan vara en orsak till att intensiv livsstilsintervention inte visade effekt på hjärthälsan i en omdiskuterad diabetesstudie.


Det var i oktober förra året som beskedet kom att den amerikanska studien Look ahead avbröts på grund av utebliven effekt efter i snitt 9,6 års uppföljning. Undersökningen var den hittills mest ambitiösa för att undersöka effekterna av en aktiv påverkan av livsstil vid typ 2-diabetes, se länkar här intill.

Nu publiceras huvudresultaten av studien i New England Journal of Medicine. Forskarna konstaterar att det årliga antalet hjärt-kärlrelaterade händelser i interventionsgruppen var 1,83 per hundra deltagare som följts i ett år. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 1,92. Det motsvarar en relativ riskminskning på 5 procent, men skillnaden var alltså långt ifrån signifikant med ett så kallat p-värde på 0,51.

Som hjärt-kärlrelaterad händelse räknades dödsfall i hjärt-kärlsjukdom, icke dödlig hjärtinfarkt och stroke samt sjukhusinläggning för kärlkramp.

Forskarna spekulerar i ett antal orsaker till den uteblivna effekten, bland annat att viktminskningen i interventionsgruppen på i snitt 4 procent jämfört med kontrollgruppen möjligen inte var tillräcklig för att påverka hjärthälsan. Samtidigt påpekar de att viktminskningen ändå var i paritet med det bästa effekt som tidigare observerats vid livsstilsinsatser.

Två andra möjliga orsaker är att den livsstilsutbildning som ändå gavs i kontrollgruppen samt en högre användning av statiner i samma grupp kan ha minskat skillnaderna i utfall, enligt forskarna.

Vid slutet av studien användes statiner av 74 procent av deltagarna i kontrollgruppen, jämfört med 71 procent i interventionsgruppen. Motsvarande siffror för blodtrycksläkemedel och insulin var 88 respektive 87 procent samt 41 respektive 36 procent.

Vidare anger forskarna ett par begränsningar i studien som att interventionen syftade till att minska vikten genom minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet. Det är oklart om en förändring av olika beståndsdelar i födan, till exempel genom en så kallad Medelhavsdiet, skulle gett andra effekter, enligt forskarna.

Den andra begränsningen är att studien enbart inkluderade patienter som var motiverade till att gå ner i vikt genom ett livsstilsprogram och kunde slutföra ett hårt träningstest vid början av studien.

Slutligen skriver forskarna att huvudresultatet i studien ska ses mot bakgrund av ett flertal andra positiva effekter som blev resultat av livsstilsinterventionen, som: förbättrade blodsockervärden och ökat antal patienter som fick en partiell remission i sin diabetessjukdom, samt bättre livskvalitet, minskad depression och minskad urininkontinens.

Resultaten presenteras på den pågående diabeteskongressen ADA i Chicago, USA. Studien finsansierades huvudsakligen av den amerikanska myndigheten National Institutes of Health.

Läs abstract till studien:

The Look AHEAD Research Group.Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, publicerad online den 24 juni 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1212914

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev