Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Lovande resultat för ny trombocythämmare

Publicerad: 11 mars 2013, 14:59

ACC 2013 Komplikationer i samband med ballongvidgning av tilltäppta kranskärl kan minska om patienter får den nya trombocythämmaren cangrelor i stället för standardläkemedlet klopidogrel, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Resultaten bygger på en analys av över 11 000 patienter  som lottats till behandling med ettdera läkemedlet inför planerad eller  akut ballongvidgning av tilltäppta kranskärl.

Den sammantagna förekomsten av dödsfall, hjärtinfarkt, stenttromboser  och revaskularisering  efter två dygn var 4,8 respektive 5,9 procent i de bägge grupperna. Förekomsten av allvarligare blödningar skiljde sig inte mellan grupperna.

Cangrelor är en ny ännu inte godkänd trombocythämmare som ges intravenöst och har ett snabbare tillslag och kortareh halveringstid än de trombocythämmare som finns på marknaden i dag. Därför skulle cangrelor teoretiskt sett vara att föredra som så kallad laddningsdos inför ballongvidgning, enligt forskarna bakom studien.

Två tidigare randomiserade fas 3-prövningar av läkemedlet har dock inte kunna visat någon fördel med cangrelor. Varför de nu aktuella resultaten visar en sådan fördel tror forskarna har att göra med att de nu använt en modernare definition på hjärtinfarkt, som bättre skiljer på infarkter som uppstår vid själva ingreppet och infarkter som egentligen uppstått tidigare.

Men tolkningen av studieresultatet försvåras av flera faktorer, anser Richard Lange och David Hillis, vid Unversity of Texas i San Antonio, USA, som skrivit en kommentar till studien i tidskriften.

De påpekar att en fjärdedel av patienterna i klopidogrelgruppen inte fick maxdosen på 600 milligram utan i stället 300 milligram. Vidare var det många patienter i samma grupp som påbörjade behandling under eller efter ingreppet, vilket enligt kommentarsförfattarna sammantaget gör det tveksamt om klopidogrelpatienterna fått en optimal trombocythämning.

Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Medicines Company och presenteras på den pågående kardiologikongressen ACC i San Fransisco, USA.

Läs abstract till studien:

Deepak Bhat med flera. Effect of Platelet Inhibition with Cangrelor during PCI on Ischemic Events. New England Journal of Medicine, publicerad online den 10 mars 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1300815

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev