lördag27 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Målnivåer för kolesterol tonas ner i ny rekommendation

Publicerad: 24 juni 2014, 10:09

Personer med hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom bör erbjudas behandling med fastställda doser av kolesterolsänkande statiner, snarare än att få sitt kolesterol nerpressat till särskilda målnivåer.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det är en av nyheterna i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation om att förebygga hjärt-kärlsjukdom med läkemedel som presenteras i dag tisdag den 24 juni.

– Här har funnits en diskussion under lång tid och möjligen ser vi nu ett paradigmskifte. I det nya dokumentet lyfter vi fram vilka doser av statiner som visat sig effektiva i kliniska prövningar. Önskvärda nivåer av LDL-kolesterol ska mer ses som riktmärken än som absoluta behandlingsmål, säger Thomas Kahan.

Han är överläkare och professor vid hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus och är medlem i den projektgrupp som lett arbetet med den nya rekommendationen.

– Hos personer med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom lyfter vi fram att behandling med höga doser av potenta statiner, som atorvastatin och rosuvastatin, ofta är motiverad, säger Thomas Kahan.

Både i USA och i Storbritannien har det nyligen släppts nya riktlinjer som innebär att betydligt fler personer kan komma i fråga för behandling med statiner. Har ni sänkt ribban också i Sverige?

– Nej, det tycker jag inte att vi har. Vi betonar att det är den sammanlagda risken för hjärt-kärlsjukdom som ska avgöra vilka patienter som bör erbjudas behandling. Sedan måste man alltid ta individuella hänsyn, där man väger in patientens ålder och andra sjukdomar, säger Thomas Kahan.

Det nya dokumentet, som ersätter ett motsvarande dokument från 2006, innehåller flera andra nyheter. Som Dagens Medicin tidigare berättat, se nr 49/13, finns det nu en uppdaterad version av Score-verktyget för att skatta kardiovaskulär risk.

Den nya versionen har tagit hänsyn till den generella minskande risken för hjärt-kärlsjukdom i Sverige på senare år. Och för diabetiker rekommenderas nu ett riskskattningsverktyg som tagits fram av Nationella diabetesregistret. Därigenom kan hjärt-kärlrisken för diabetiker skattas på ett mer finkalibrigt sätt, enligt Thomas Kahan.

– När det gäller riskfaktorer lyfter vi också tydligare fram att kronisk njursjukdom innebär att personen har en hög hjärt-kärlrisk och att behandling med statiner därmed bör övervägas, säger han.

På blodtrycksområdet lättas målet för diabetespatienter till under 140/85 mm Hg. Vidare lyfter det det nya dokumentet fram att patienter med förhållandevis högt blodtryck  bör få initial behandling med två blodtrycksläkemedel ur klasserna ACE-hämmare/angiotensinreceptorblockerare, kalciumflödeshämmare eller diuretika.

Hur intensiv blodtrycksbehandling som bör erbjudas patienten styrs till stor del av vilka andra riskfaktorer han eller hon har.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev