Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Män som åt Viagra tappade hörseln dubbelt så ofta

Publicerad: 20 maj 2010, 14:37

Varningar om hörselbiverkningar från Viagra verkar vara berättigade. Dubbelt så många drabbades av hörselbortfall av dem som tog läkemedlet.


År 2007 beslutade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om varningar för eventuell risk för hörselbortfall på förpackningar med Viagra (sildenafil). Bakgrunden var att ett antal rapporter om plötsligt hörselbortfall bland personer som använt läkemedlet. I svenska Fass finns ”plötslig nedsättning eller förlust av hörsel” med som en sällsynt biverkning vid användning av Viagra.

Beslutet om varningstexter grundade sig på fallrapporter. Nu har forskare i USA utfört en tvärsnittsstudie för att närmare utröna sambandet mellan PDE5-hämmare, den läkemedelsklass som sildenafil tillhör, och risk för hörselbortfall.

I undersökningen ingick 11 525 män som var minst 40 år gamla.

Resultaten från studien visar att cirka dubbelt så många av männen som tagit sildenafil rapporterade att de haft nedsatt hörsel, jämför med män som inte använde PDE5-hämmare.

För de andra två PDE-5-hämmarna Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil) var också antalet fall av hörselnedsättning ökat, men för dessa läkemedel var skillnaden inte statistiskt signifikant.

En möjlig förklaring som diskuterats till varför potensmedel skulle påverka hörseln är att dessa ökar blodtillförseln till vissa vävnader och att det skulle gälla även örat. Den ökade blodtillförslen skulle, enligt den teorin, kunna skada vävnader i örat.

Författarna bakom studien drar slutsatsen att varningarna för hörselbortfall verkar vara berättigade. De påpekar samtidigt begränsningar i sin studie och efterlyser mer forskning på området.

Studien är publicerad i den senaste utgåvan av tidskriften Archives of Otolaryngology ­– Head & Neck Surgery av forskare vid bland annat University of Alabama i USA.

Läs abstract till studien:

Archives of Otolaryngololgy – Head & Neck Surgery, 2010;136: 488–492

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev