Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Medel ökade risken att dö vid lungkris

Publicerad: 12 december 2011, 14:15

Beta2-agonister bör inte användas rutinmässigt vid behandling av svår akut lungsvikt – det är slutsatsen i en avbruten studie.


Enligt de brittiska forskarna bakom studien drabbas ungefär 14 procent av alla patienter som behöver mekanisk hjälp för att andas av akut svår andningsinsufficiens, ARDS – ett tillstånd som medför andningssvårigheter och ödem i lungorna.

40-60 procent av de drabbade dör och av dem som överlever får många sänkt livskvalitet.

En tidigare fas 2-studie visade minskad mängd vätska i lungorna och andra fördelar hos patienter som behandlades intravenöst med beta2-agonisten salbutamol.

Men i den nu aktuella fas 3-studien såg forskarna att patienter som tidigt i förloppet fick läkemedlet hade högre risk att dö i förtid än dem som fick placebo.

Resultaten gjorde att studien avbröts i förtid och nu publiceras de i tidskriften Lancet.

I studien ingick 326 patienter över 16 år som fick mekanisk andningshjälp och drabbades av ARDS mellan 2006 och 2010.

Patienterna lottades inom tre dygn från insjuknandet till att få antingen salbutamol eller placebo intravenöst i upp till sju dagar.

Det visade sig att 55 av 161 patienter i salbutamolgruppen dog inom 28 dagar, jämfört med 38 av 163 i placebogruppen.

Forskarna drar slutsatsen att det är osannolikt att salbutamol medför några fördelar vid ARDS – och att sådan behandling till och med kan förvärra tillståndet.

De skriver också att rutinmässig behandling med beta2-agonister inte kan rekommenderas hos de här patienterna.

I en kommentar i anslutning till studien i Lancet får forskarna stöd för sina slutsatser.

Bakom studien står bland andra forskare vid University of Warwick i Coventry, Storbritannien.

Läs abstract:

Lancet, publicerad online 12 december 2011

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev