Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Mindfulness och antidepressiva verkar vara likvärdiga

Publicerad: 4 maj 2015, 13:22

Foto: Thinkstock

Behandling med mindfulness kan vara lika bra som antidepressiva läkemedel för att minska återfall i depression, visar en ny brittisk studie.


Risken för återfall för personer som haft tre eller fler depressioner är så hög som 50 till 80 procent på en tvåårsperiod. I en grupp patienter med en sådan sjukdomshistoria studerade forskarna om mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi med minskning eller utsättande av antidepressiva läkemedel, MBCT-TS, var bättre i att förebygga återfall efter depression jämfört med fortsatt behandling med antidepressiva läkemedel.

Resultaten tyder på att de två olika behandlingarna var likvärdiga vad gäller tid till depressionsåterfall, kvarvarande depressionssymtom och livskvalitet. Forskarna menar därför att resultaten tyder på att MBCT-TS kan användas med bra effekt i patienter där man vill ha ett alternativ till läkemedelsbehandling.

Den brittiska studien omfattade totalt 424 patienter som alla behandlades med antidepressiva läkemedel och är den största studien på mindfulnessterapi, enligt forskarna. Hälften av patienterna fick stå kvar på läkemedelsbehandling och hälften fick genomgå en åtta veckors mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi och en delvis eller total utsättning av läkemedel efter sex veckors terapi. Totalt slutade 75 procent av personerna i MBCT-TS-gruppen helt med antidepressiva läkemedel och 17 procent reducerade sin dos. Resterande 13 procent behöll sin ursprungliga läkemedelsbehandling. Patienterna följdes upp under 24 månader.

Terapin som användes i studien var en gruppbaserad träning baserad på stressreduktion med mindfulness kombinerat med KBT för att känna igen symtom på depression.

En svaghet i studien är att det inte finns någon placebokontrollgrupp inkluderad och att man därför inte kan dra slutsatsen att just mindfulnessterapin står för effekten i MBCT-TS-gruppen. Forskarna studerar därför eventuella mekanismer bakom effekten i denna grupp i en annan pågående studie.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 är både KBT och läkemedelsbehandling förstahandsval för att förebygga återfall i depression.

Hela studien kan du läsa här:

Willem Kuyken med flera. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. The Lancet, Publicerad online 21 april 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62222-4.

KARIN SVENS

Dela artikeln: