Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Minskad kärlinflammation kan förklara statineffekt

Publicerad: 30 mars 2009, 11:57

ACC 2009 Sänkning av inflammationsmarkören CRP kan vara väl så viktig som sänkning av LDL-kolesterol för att förklara gynnsamma effekter av statiner, enligt en ny analys av Jupiter-studien.


I november 2008 visade resultat från den så kallade Jupiter-studien att friska personer utan förhöjda blodfetter men med förhöjd nivå av inflammationsmarkören högkänsligt CRP, hsCRP, minskar risken för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom om de behandlas med blodfettsänkaren Crestor (rosuvastatin).

I en ny substudie har forskarna bakom Jupiter-studien analyserat förändringar i både LDL-kolesterol och högkänsligt CRP och kopplat dessa till det kliniska utfallet i studien.

I den nya analysen ingick 15 500 individer, motsvarande 87 procent av det totala deltagarantalet i Jupiter-studien, som fått sina nivåer av LDL-kolesterol och hsCRP fastställda innan studien startade och efter ett års uppföljning.

Enligt resultaten som i går söndag presenterades på den pågående hjärtkongressen ACC i Orlando, USA, och samtidigt publicerades i tidskriften Lancet var sänkning i både hsCRP och LDL-kolesterol efter ett år kopplat till ett minskat antal kardiovaskulära händelser då studien avbröts i förtid, efter i median 1,9 års uppföljning.

Individer som behandlades med rosuvastatin och uppnått mindre än 1,8 mmol/L i LDL-kolesterol samt mindre än 2,0 mg/L i hsCRP drabbades av 65 procent färre hjärt-kärlhändelser än deltagarna i placebogruppen. Motsvarande procentsiffra var 33 procent bland rosuvastatinbehandlade individer som uppnått ett eller inget av de aktuella målvärdena.

Störst riskminskning sågs hos de individer vars hsCRP pressats ner till mindre än 1,0 mg/L och samtidigt hade lägre LDL-kolesterol än 1,8 mmol/L. De hade drabbats av 79 procent mindre hjärt-kärlshändelser än placebogruppen.

Forskarna bakom studien konstaterar att sänkning av hsCRP var kopplat till bättre kliniskt utfall oavsett förbättring i ett antal analyserade blodfettsmått, som LDL-kolesterol samt ratio mellan apolipoprotein B och AI.

Det har länge diskuterats om de gynnsamma effekterna av statinbehandling härrör från sänkningen i LDL-kolesterol eller om läkemedlen också kan ha inflammationshämmande effekter i kärlen som bidrar till minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. De nya resultaten ger ökat stöd för den senare hypotesen.

Läs studien i Lancet:

Reduction in C-reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular event rates after initiation of rosuvastatin: a prospective study of the JUPITER trial

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev