Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag14.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Misslyckad rysk allergimedicin lovande mot alzheimers

Publicerad: 9 december 2009, 13:25

Förra året visade läkemedlet Dimebon goda resultat mot alzheimers. Nu kartlägger svenska forskare preparatets verkningsmekanism samtidigt som det utvärderas i kliniska prövningar.


Bättre förmåga att sköta dagliga sysslor som att äta och duscha, mindre psykiska problem som oro och depression samt bättre minnesförmåga. De effekterna sågs 2008 i en studie på läkemedlet Dimebon (latrepirdin) som publicerades i tidskriften Lancet.

- I studien blev skillnaden större och större mellan dem som fick läkemedel och dem som fick placebo. Med de läkemedel som finns i dag avtar effekten efter ett eller två år. Visar det sig att effekten håller i sig i långtidsuppföljningar är det ett stort framsteg, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet i Huddinge.

Han leder nu den europeiska delen av en stor fas 3-studie där Dimebon ges som tillägg till det i dag godkända preparatet Aricept (donepezil) som är en så kallad kolinesterashämmare.

Samtidigt som de kliniska prövningarna pågår vid olika centra runt om i Europa och USA sker även forskning som syftar till att förstå hur medlet fungerar.

– Dagens läkemedel verkar antingen på acetylkolin- eller glutamatsystemet. Först trodde man att Dimebon påverkade båda dessa system, men sedan insåg man att det inte var tillräckligt för att förklara den kraftfulla effekten.

En grupp vid Karolinska institutet i Huddinge med bland andra Maria Ankarcrona och Bengt Winblad forskar nu inom ramarna för projektet Swedish Brain Power om hur Dimebon fungerar. De har kommit fram till att mitokondrierna spelar en nyckelroll.

– Substansen verkar  höja mitokondriernas membranpotential och öka energiproduktionen så att de bättre klarar den stress de utsätts för vid Alzheimers sjukdom. Vi har även sett att nervceller i en kultur som utsätts för stress skyddas mot celldöd i närvaro av Dimebon, säger Bengt Winblad.

Preparatet är även en antihistamin och användes tidigare i Ryssland som allergiläkemedel.

– Det var inte någon särskilt lyckad antihistamin och den lades därför ner, berättar Bengt Winblad.

Förhoppningarna om preparatet som en ny sorts alzheimermedicin är desto större.

I dag är det de amerikanska företagen Medivation och Pfizer som utvecklar preparatet. Den ena fas 3-studien väntas vara färdig i början av nästa år och studien där läkemedlet kombineras med en kolinesterashämmare väntas vara färdig i början av 2011.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev