Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

MS-medicin i tablettform testas i kliniska prövningar

Publicerad: 15 februari 2006, 07:56

En molekyl som omdirigerar immunförsvaret kan bli det första läkemedlet i tablettform mot MS. Det hoppas det svenska företaget Active Biotech som tillsammans med ett israeliskt företag planerar att starta en stor patientstudie i slutet av året med sin läkemedelskandidat laquinimod.


Multipel skleros, MS, är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervssystemet. Kroppens eget immunförsvar angriper myelinet, det skyddande lager som omger nervcellernas långa utskott, axoner.

De bromsmediciner som i dag används, till exempel interferon-beta, påverkar på olika sätt immunförsvaret och har visat sig minska patientens symtom. En nackdel med behandlingarna är dock att de måste injiceras. Men det svenska läkemedelsföretaget Active Biotech hoppas nu bli först i världen med ett läkemedel som kan tas oralt - som en tablett.

Den aktuella substansen går under namnet laquinimod. Det är en lågmolekylär förening som tas upp väl från mag-tarmkanalen.

- Om vi minst kan visa samma effekt och säkerhet som nu tillgängliga läkemedel tror vi att det kan vara en stor fördel ur bekvämlighets- och följsamhetssynpunkt eftersom patienterna slipper dagliga injektioner, säger Tomas Leanderson, forsknings- och utvecklingschef vid Active Biotech i Lund.

Förra året publicerades resultaten från en halvårslång fas 2-studie där företaget kunde visa så kallat "proof of concept" på 209 patienter. Laquinimod doserat en gång dagligen minskade antalet magnetkameraupptäckta inflammationshärdar i hjärnan med 52 procent jämfört med placebo. Dessutom tolererades medlet väl.

Ännu har företaget inte visat att laquinimod har effekt på patientens symtom, som att minska antalet sjukdomsskov. Men det är ingenting som bekymrar Tomas Leanderson. Han menar att patientgruppen som har fått testa läkemedlet haft förhållandevis låg sjukdomsaktivitet.

- Därför blir det svårare att under kort tid fånga upp kliniska effekter. Men mig veterligen har alla av dagens MS-läkemedel som kunnat minska antalet inflammationshärdar också i slutändan haft klinisk effekt på patientens sjukdom. Hur stor den effekten kan bli går dock inte att uttala sig om grundat på magnetkameraundersökningar, säger Tomas Leanderson.

Kliniska prövningar med Israel  Laquinimod är en vidareutveckling av läkemedlet Linomide, som dåvarande Pharmacia hade i klinisk prövning mot MS under 1990-talet. Dessa studier fick dock avbrytas strax efter att fas 3-programmen hade påbörjats på grund inflammatoriska biverkningar.

Forskarna på Active Biotech gick vidare och gjorde kemiska modifieringar av den ursprungliga läkemedelsmolekylen. Genom att testa de olika föreningarna i olika sjukdomsmodeller för MS kom de till slut fram till laquinimod, som forskarna tror har bättre säkerhetsprofil än modersubstansen.

Exakt hur laquinimod fungerar är inte känt. Studier av medlets verkningsmekanism utförs nu parallellt med den kliniska utvecklingen.

- Vi tror att laquinimod har en modulerande effekt på immunsystemet. Det dämpar inte immunförsvaret utan kan sägas dirigera om det så att det inte angriper den kroppsegna vävnaden i samma utsträckning. Att laquinimod inte har immunsuppressiv effekt tror vi är en fördel. En sådan verkan kan annars i längden leda till ökad infektionskänslighet och risk för cancer, säger Tomas Leanderson.

Sedan 2004 sker den kliniska utvecklingen av laquinimod i samarbete med det israeliska företaget Teva Pharmaceutical Industries.

I en pågående fas 2-studie testar man nu en högre dos av läkemedlet. Sedan ska längre fas 3-studier kunna påbörjas innan året är slut och om allt går som det ska kan laquinimod finnas på marknaden 2009.

Effekterna är svårbedömda  De bägge bolagen är dock inte ensamma om att utveckla nya läkemedel mot MS. Novartis har kommit ungefär lika långt med sin orala immunhämmare FTY720.

Och i mars kommer den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA att diskutera om man åter ska tillåta användning av Tysabri (natalizumab). Det var ett nytt mycket lovande MS-läkemedel som drogs in från marknaden för ett år sedan efter två dödliga fall av biverkningar.

Oluf Andersen är MS-forskare och professor i neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han tycker att laquinimod är en intressant läkemedelskandidat.

- Det är bra att det utvecklas nya MS-läkemedel. Samtidigt är laquinimod på det här tidiga stadiet lite svårbedömt eftersom verkningsmekanismen inte är lika utredd som för till exempel interferon-beta. Effekten hitintills i magnetkameraundersökning är nog mindre än vad man ser med dagens läkemedel. Man får avvakta vidare resultat i större patientstudier, säger han.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News