Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Myndighet: Inget samband mellan insulin och cancer

Publicerad: 23 juli 2009, 15:12

Studier har pekat på att insulinet Lantus kan vara kopplat till ökad risk för bröstcancer. Efter en genomgång frias nu insulinet av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.


Förra månaden publicerade det europeiska diabetessällskapets tidskrift Diabetologia fyra registerbaserade studier om risk att insjukna i cancer i samband med insulinbehandling.

Två av studierna antydde att det fanns en sådan överrisk beträffande bröstcancer och det långtidsverkande insulinet Lantus (insulin glargin).

Expertkommittén CHMP vid den europeiska läkemedelsmyndigheten är nu klar med en djupgående analys av det aktuella materialet. Slutsatsen är att det inte finns någon anledning till oro och att nuvarande produktinformationen för Lantus därför inte behöver förändras.

Samtidigt påpekar man att det varken går att bekräfta eller utesluta om det verkligen finns någon cancerrisk, eftersom studierna haft metodologiska problem och att resultaten inte varit samstämmiga.

Därför har kommittén nu givit i uppdrag till läkemedelsföretaget Sanofi-Aventis, som marknadsför Lantus, att utveckla en strategi för att mer forskning ska kunna göras inom området.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev