onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Myndighetsrapport sågar SKL:s arbete med nya läkemedel

Publicerad: 30 april 2014, 07:31

Foto: Thinkstock

Den grupp inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som rekommenderar nya läkemedel till sjukvården får kraftig kritik i en rapport från myndigheten Vårdanalys.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

NLT-gruppen inom SKL har i uppdrag att rekommendera nya läkemedel till landstingen. Enligt en ny rapport från Vårdanalys brister NLT:s arbete i transparens och är inte förenligt med offentlighetsprincipen.

”Vi anser därför att NLT:s nuvarande konstruktion och arbetssätt inte lever upp till de krav som bör ställas på en verksamhet som hanterar viktiga läkemedelsfrågor, påverkar prioriteringar i vården samt ansvarar för stora ekonomiska värden”, skriver Vårdanalys i rapporten.

Vårdanalys har haft i uppdrag att utvärdera klinikläkemedelsprojektet som är en försöksverksamhet där NLT-gruppen ger rekommendationer om läkemedel till sjukvården. Projektet har pågått sedan 2011 och ett antal läkemedel som används inom slutenvården har ingått. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gör hälsoekonomiska utvärderingar om läkemedel och dessa bedömningar används som underlag av NLT-gruppen.

Enligt Vårdanalys utvärdering saknas utvecklade resonemang om varför NLT-gruppen rekommenderar som den gör och bortsett från den korta rekommendation som NLT ger går det inte att ta del av gruppens arbete. Det saknas också insyn i hur medlemmarna i gruppen tillsätts och hur länge ett mandat för en ledamot sträcker sig, uppger myndigheten.

Vårdanalys är också kritisk till den långa handläggningstiden. Det kan ta upp till 20 månader innan en rekommendation kommer och sedan ska landstingen besluta om läkemedlet ska användas, vilket också tar tid.

”Långa handläggningstider riskerar att försena införandet av läkemedel som potentiellt kan rädda liv”, skriver Vårdanalys som också påpekar att handläggningstiderna har förkortats en del sedan projektet startade och att det är svårt att säga hur lång tid införandet av nya läkemedel hade tagit om det hade skett utanför klinikläkemedelsprojektets ramar.

Både TLV och NLT-gruppen får också kritik för att endast i liten utsträckning lyssna till patienter och Vårdanalys påpekar att det saknas möjlighet att överklaga eller ompröva TLV:s kunskapsunderlag och NLT:s rekommendationer. De anser också att det finns begränsade möjligheter för olika ståndpunkter att komma till tals i processen som leder fram till rekommendationerna och påpekar att experter inom samma område kan tolka studier på olika sätt.

Läs rapporten här:

Värdefullt men inte fullvärdigt

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev