Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Ny antikropp var bäst vid kronisk leukemi

Publicerad: 10 januari 2014, 11:06

Antikroppen Mabthera fick stryk av sin efterföljare vid en direkt jämförelse bland patienter med kronisk lymfatisk leukemi, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Tidigare forskning har visat att det storsäljande läkemedlet Mabthera (rituximab) kan förlänga livet hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som i övrigt är fria från andra sjukdomar.

En ny randomiserad studie visar nu att den uppföljande antikroppen obinutuzumab har potential att ytterligare förbättra överlevnaden. Båda läkemedlen förstör vissa blodceller genom att binda till den så kallade CD20-receptorn på ytan av cellerna, men obinutuzumab är designad för att binda starkare till målproteinet än vad rituximab gör.

Studien omfattar 781 mestadels äldre patienter med tidigare obehandlad leukemi. De hade i detta fall också andra sjukdomar.

Forskarna konstaterar att obinutuzumab bromsade sjukdomsutvecklingen jämfört med rituximab när bägge läkemedlen gavs i kombination med cytostatikumet klorambucil. Mediantiden till att patienterna försämrats i sin sjukdom var 26,7 månader respektive 15,2 månader..

Vidare hade betydligt fler patienter fått en skomplett respons, det vill säga avsaknad av tumörceller i benmärgen, bland dem som fått obinutuzumab. Här var andelen 20,7 procent, jämfört med 7,0 procent bland dem som fått rituximab.

Ganska få av patienterna hade hunnit avlida när analysen gjordes, men det fanns en trend till bättre överlevnad bland den som fått dem nya antikroppen, även om skillnaden inte var statistiskt säkerställd.

Studien är intressant, anser Per-Ola Andersson, som är överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande i svenska KLL-gruppen.

– Obinutuzumab är ett spännande läkemedel. Och i Sverige ger vi många av de äldre och skörare patienterna just klorambucil som basbehandling, vilket gör studien relevant, säger han.

– Samtidigt har vi i större utsträckning börjat använda cytostatikumet bendamustin som basbehandling, eftersom det visat sig vara bättre än klorambucil. Därför är det inte helt lätt att säga hur de nu aktuella resultaten kan komma att påverka klinisk praxis. Kostnaderna för läkemedlen kommer också att spela in, fortsätter Per-Ola Andersson.

Studien har finansierats av företaget Roche som står bakom både obinutuzumab och rituximab. Obinutuzumab är inte godkänt i Sverige.

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemiformen hos vuxna. Varje år insjuknar runt 500 personer i Sverige. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt och många kan därför klara sig utan behandling i början.

Läs abstract till studien:

Valentin Goede med flera. Obinutuzumab plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions. New England Journal of Medicine, publicerad online den 8 jaunuari 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1313984

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev