Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Ny genmetod lyckades hitta rätt dos för Waranpatienter

Publicerad: 19 februari 2009, 11:15

Ett nytt sätt att i förväg beräkna lämplig dos av det blodförtunnande läkemedlet Waran har visat sig effektivt, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Det blodförtunnande medlet Waran (warfarin) anses svårt att ordinera i rätt dos. När Läkemedelsverket varje år sammanställer vilka läkemedel som orsakar flest allvarliga biverkningar hamnar Waran alltid på en av topplaceringarna. För hög dos kan orsaka kraftiga blödningar och för låg dos medför risk för blodpropp.

Forskare från ett stort antal länder, bland annat Sverige, har nu tillsammans utvecklat en metod som bygger på en behandlingsalgoritm för att lämplig dos warfarin ska kunna förutsägas innan läkemedlet sätts in. I den nya metoden beräknas rätt dos med hjälp av genetisk information från patienten.

För att ta fram metoden analyserade forskarna kliniska data och genetisk information från 4 043 patienter. Utifrån dessa data skapade de en algoritm som enbart använder kliniska data för att bestämma läkemedelsdos och en algoritm som både använder kliniska data och genetisk information för att bestämma dosen.

Sedan prövades algoritmen på 1 009 patienter, varpå forskarna samlade in information om hur dessa svarade på behandling.

New England Journal of Medicine 2009; 360:753-764

I dagens utgåva av New England Journal of Medicine presenterar forskarna resultat som visar att algoritmen som bygger på gentest i kombination med kliniska data förutsåg vilken dos patienter bör ha bättre än den algoritm som enbart bygger på kliniska data.

Särskilt goda resultat med genmetoden uppnåddes när det gällde att förutse vilka patienter som skulle ha 21 mg warfarin eller mindre per vecka och vilka som skulle ha 49 mg warfarin eller mer per vecka, rapporterar forskarna.

Från Sverige medverkade bland annat läkaren Mia Wadelius och statistikern Niclas Eriksson, båda vid Uppsala universitet, i studien.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev