Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Ny patentpool kan bli lösning för fattiga länder

Publicerad: 14 januari 2011, 15:17

Nytt vaccin mot hjärnhinneinflammation, förbättrat tuberkulostest och en ny patentpool ligger i topp när Läkare utan gränser listar årets viktigaste händelser ur läkemedelstillgångssynpunkt.


De senaste årtiondena har det gjorts många medicinska framsteg på en global nivå. Till exempel är både polio och smittkoppor snart utrotade. Men en tredjedel av världens befolkning har fortfarande inte tillgång till många livsnödvändiga läkemedel.

Utifrån den bakgrunden driver Läkare utan gränser sedan drygt tio år en kampanj för att ge alla människor tillgång till de läkemedel de behöver för att överleva, den så kallade Accesskampanjen.

När organisationen nu listar det gångna årets viktigaste händelser på området ryms det både framgångar och bakslag.

Här nedan presenterar vi Läkare utan gränsers lista över de tio viktigaste händelserna inom läkemedelstillgänglighet 2010.

1) Nytt vaccin stärker kampen mot hjärnhinneinflammation

En av de dödligaste formerna av hjärnhinneinflammation kan nu begränsas i Afrika tack vare ett nytt vaccin, utvecklat bland annat med hjälp av en ickevinstdrivande organisation. Vaccinet började användas i flera länder i december, men har ännu inte nått alla de länder i Afrika som plågas av hjärnhinneinflammation.

2) Förbättrat tuberkulostest

Det nya tuberkulostest som blev tillgängligt under 2010 gör diagnosistering av sjukdomen som dödar nästan två miljoner personer årligen mycket enklare, snabbare och mer exakt.Fram tills nu har en 130 år gammal testmetod som tar mycket lång tid och missar att upptäcka tuberkulos i hälften av fallen använts.

3) Ny lösning kan ge ökad tillgång till mediciner

I juli startades en patentpool för mediciner där läkemedelsföretag som donerat patent får royaltyersättning när kopior av deras läkemedel görs. I dag är så kallade generiska läkemedel, lagliga kopior av patenterade läkemedel, helt nödvändiga i behandlingen av många sjukdomar som till exempel hiv/aids. Dessa kopior har tidigare gjorts utan att läkemedelsföretagen som haft de ursprungliga patenten fått ersättning. Men möjligheten till denna typ av kopiering av nyutvecklade mediciner möter nu svårigheter. Förhoppningen är att patentpoolen, som backas upp av USA:s hälsomyndighet och där ekonomisk ersättning till läkemedelsföretagen ingår, kan trygga framtida tillverkning av generiska läkemedel.

4) Dubbelmoralen inom behandlingen av undernärning uppmärksammas

De flesta barn som mottar internationell mathjälp får produkter som inte är anpassade för deras näringsmässiga behov. I juni 2010 lanserade Läkare utan gränser en internationell kampanj för att uppmärksamma dubbelmoralen i att sända näringsmässigt undermåliga produkter till undernärda barn, mat som aldrig skulle ges till barn i rika länder. Kampanjen fick gott resultat och flera internationella organisationer har förändrat sina rutiner sedan dess.

5) Framgångarna inom hiv- och aidsbekämpningen hotas

Under 2010 flyttades internationella givares fokus bort från hiv/aids vilket hotar ett decennium av framsteg inom behandlingen av sjukdomen. I nya riktlinjer rekommenderar Världshälsoorganisationen WHO att hiv-positiva får bättre och nyare mediciner tidigare för att undvika att också drabbas av så kallade opportunistiska infektioner som tuberkulos. Men givarnas vilja att finansiera kampen mot hiv/aids minskar. Globala fonden fick nyligen ett löfte om 82 miljarder kronor i kampen mot hiv/aids, i jämförelse med de 141 miljarder kronor som behövs för att bland annat säkra hiv-behandling under de närmaste tre åren.

6) Utvecklingsländernas eget apotek riskerar att stängas

En helt övervägande del av de läkemedel som Läkare utan gränser och andra organisationer använder för att behandla aids är generiska och tillverkas i Indien. Nu hotas Indiens roll som utvecklingsländernas apotek. Det frihandelsavtal som just nu håller på att förhandlas fram mellan EU och Indien kan kraftigt begränsa indiska producenters möjligheter att tillverka generiska mediciner.

7) Kampen mot falska mediciner går för långt

Mediciner där innehållet är ett annat än vad som påstås är ett verkligt problem. Men under 2010 har ett antal initiativ som säger sig försöka stoppa falska mediciner gått för långt. I exempelvis Kenya innefattar en lag som är sagd att bekämpa falska mediciner en formulering som gör att även generiska kopior omfattas. Förutom detta utgör det så kallade ACTA-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ett hot mot generiska mediciner genom att man skärper straffen för immateriellrättsliga brott, stärker monopol på mediciner och utökar stora läkemedelsföretags rättigheter.

8) Förbättrad behandling av malaria räddar liv

Ny forskning visar att fler barn som lider av allvarlig malaria kan räddas om de får injektioner av artesunate i stället för kinin. Malaria dödar ungefär 1 miljon människor om året varav ungefär 900 000 är barn i afrikanska länder.

9) Mässlingen gör en onödig comeback

En sjukdom som i det närmaste trotts vara utrotad har de senaste åren vunnit ny mark. Under 2008 dog 160 000 människor av mässlingen, de flesta av dem barn under fem år.Under 2010 hade flera afrikanska länder söder om Sahara såsom Tchad, Malawi och Zimbabwe utbrott av mässlingen. Särskilt förvånande är att det inte bara är krigsdrabbade länder med ett svagt hälsovårdssystem som drabbats utan även stabila länder där vaccinationsprogram har funnits i flera år. Det tyder på att det är något fel med den nuvarande bekämpningen av sjukdomen.

10) Tropiska sjukdomar som kala azar fortsätter att ignoreras
2010 drabbades södra Sudan av det största utbrottet av kala azar på åtta år, något som påminner om varför det behövs nyare och bättre verktyg för att bekämpa sjukdomen i utvecklingsländer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News