fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Ny propphämmare kan skydda efter hjärtinfarkt

Publicerad: 17 juni 2009, 11:31

Den nya blodproppshämmaren Xarelto har potential att skydda mot kardiovaskulära händelser hos patienter som haft hjärtinfarkt eller instabil angina. Samtidigt fanns en risk för allvarligare blödning, enligt en ny studie.


Xarelto (rivaroxaban) är en ny typ av antikoagulantia som tas oralt. Läkemedlet godkändes förra året som förebyggande behandling mot venösa blodproppar efter ortopedisk kirurgi.

I en ny fas 2-studie har forskare undersökt effekt och säkerhet av läkemedlet hos patienter som nyligen genomgått en episod av akut koronart syndrom, det vill säga hjärtinfarkt eller instabil angina.

I studien ingick totalt 3 491 patienter från 27 länder, däribland 47 patienter från Sverige. Samtliga fick trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra i lågdos med eller utan tillägg av en så kallad tieonopyridin, till exempel klopidogrel.

Därutöver lottades deltagarna till tre behandlingsgrupper, där de under ett halvår antingen fick placebo, rivaroxaban en gång om dagen eller rivaroxaban två gånger om dagen. I grupperna som fick rivaroxaban höjdes den givna totala dygnsdosen enligt ett speciellt schema från 5 mg till 20 mg.

Forskarna konstaterar att risken för en kliniskt betydelsefull blödning steg med ökande dos av rivaroxaban. Jämfört med placebo var denna risk 2,2 gånger högre med rivaroxabandosen 5 mg och fem gånger högre med dosen 20 mg.

När forskarna analyserade det primära effektmåttet i studien, andel patienter som drabbats av död, hjärtinfarkt, stroke eller som varit tvungna att gå igenom revaskulariseringsbehandling med antingen ballongvidning eller bypassoperation, såg de ingen statistiskt signifikant skillnad mellan patienter som fått placebo och patienter som fått rivaroxaban.

Däremot såg man en signifikant skillnad beträffande det sekundära effektmåttet, andel patienter som dött eller drabbats av hjärtinfarkt eller stroke. Detta hade inträffat hos 3,9 procent av deltagarna som fått rivaroxaban jämfört med 5,5 procent i placebogruppen, vilket motsvarar en relativ riskminskning på 31 procent.

I en subgruppsanalys konstaterar forskarna samtidigt att riskminskningen för nya kardiovaskulära händelser inte var signifikant för patienter som fick trombocythämmande behandling med både acetylsalicylsyra och tioepyridin.

Totalt sett menar forskarna att resultaten motiverar att rivaroxaban nu undersöks i lägre doser i större fas 3-studier på den aktuella indikationen.

Studien publiceras i dag, onsdag, online av tidskriften Lancet. I en kommentar till studien skriver två forskare vid University of Michigan att tydlig klinisk nytta utan stor ökad risk för blödning måste ses i kommande studier innan rivaroxaban kan börja användas som rutinbehandling. De tror dock att läkemedlet kan ha potential att ersätta intravenös antikoagulantia i den tidiga behandlingen av akut koronart syndrom.

Studien har finansierats av företagen Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development samt Bayer Healthcare.

Rivaroxaban verkar genom att hämma proteinet faktor Xa i blodkoagulationskaskaden.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online 17 juni 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev